Chotusice

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel Obec Chotusice, se sídlem 285 76 Chotusice 61, IČO 00 23 61 28, zastoupená
starostkou obce Bc. Ludmilou Zimovou Lehetovou
vyzývá zájemce

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
Oprava fasády na budově budovy OÚ Chotusice
na st. p.č. 183, k.ú. Chotusice, a k prokázání kvalifikace.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení