Myslivecké sdružení

Kontakt

Myslivecké sdružení Chotusice

Předseda Milan Louda, tel.: 603 962 851, e-mail: kamajska@seznam.cz

Výbor MS Chotusice:

Předseda Louda Milan, tel.: 603 962 851, email: mail: MSchotusice@seznam.cz

 

  • je sdružením vzniklým dle zákona č. 83/1990Sb., O sdružování občanů a v souladu s platnými zákony, právními předpisy a stanovami ČMMJ
  • členská základna čítá ke dni 1.1.2008 15 členů a 3 uchazeče o členství
  • honitba je pronajímána od honebního společenství a má výměru 780 ha, rozléhá se v katastru Obce Chotusice, Městyse Žehušice a Města Čáslavi

Aktuálně v našem sdružení

Trpělivý pozorovatel nalezne v naší honitbě nejednoho zajímavého “obyvatele”…

… i naše krajina umí být mistrovským umělcem, na nás už jen zbývá – všimnout si…

Aktivity MS Chotusice
Celoročně se pořádají brigády, v rámci kterých se sdružení podílí na péči o honitbu:
sázení stromků, úklid honidby, úklid znečištění po vandalech

rekonstrukce a stavba nových mysliveckých zařízení

…hony…

…a péče o zvěř – krmení.

K tanci a poslechu hraje taneční orchest TOX pod vedení Jaroslava Trnky.