Knihovna – Provozní řád k internetu

Přístup na Internet je umožněn čtenářům a návštěvníkům Místní knihovny Chotusice.
 1. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 2. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé. Uživatel má právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu dvou hodin, uživatel do 15 let 20 minut. Tuto dobu lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.
 3. Registrovaní uživatelé si mohou předem zamluvit místo. Doba prodlení je maximálně 10 minut.
 4. Zamluvit stanici je možno i telefonicky na čísle             327 399 223       .
 5. Je možné používat pouze před-instalovaný software. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení Windows, Internet Exploreru či jiného programového vybavení.
 6. Není dovoleno provozování počítačových her.
 7. MK Chotusice neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.
 8. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.
 9. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k Internetu ukončen. V případě vzniklých škod, které vzniknou knihovně nedodržením provozního řádu pro využívání Internetu, tyto budou uhrazeny uživatelem.
 10. Všichni handicapovaní uživatelé služby Internet mají možnost využívat asistenční službu knihovníka.
 11. Je zakázáno prohlížet webové stránky s erotickou, rasistickou a fašistickou tématikou.

V Chotusicích dne 1.1.2008