Název dokumentuDatum vyvěšeníDatum svěšení
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů26/10/2021
Oznámení o zasedání ZO dne 1. 11. 202125/10/2021
Zápis ze zasedání ZO dne 20.8.202127/09/2021
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise13/09/2021
Oznámení o zasedání ZO dne 20. 09. 202113/09/2021
Zveřejnění záměru na prodej části pozemku č. 2163, k.ú. Chotusice01/09/2021
Zápis ze zasedání dne 19.8.202127/08/2021
Záměr na prodej pozemku č. 194/5, v k. ú. Chotusice24/08/2021
Oznámení o zasedání ZO dne 19.8.202112/08/2021
Veřejná vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci29/07/2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se upravuje vjezd nákladních automobilů12/07/2021
Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. 5/2, k. ú. Chotusice21/06/2021
Zápis ze zasedání dne 7.6.202114/06/2021
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Roman Všetečka11/06/2021
Oznámení o zasedaní zastupitelstva obce dne 7. 6. 202131/05/2021
Zápis ze zasedání dne 03.05.202110/05/2021
Veřejná vyhláška – o možnosti převzít písemnost pro R.V.10/04/2021
Zápis ze zasedání dne 30.3.202130/03/2021
Podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Chotusice pro rok 202109/03/2021
Oznámení o zasedání dne 30.3.202109/03/2021
Zápis ze zasedání dne 17.2.202109/02/2021
Výzva k vypracování cenové nabídky na dílo „III. Etapa – rekonstrukce chodníku mezi MŠ a ZŠ“09/02/2021
Záměr na prodej části pozemku č. 2145/10, k.ú. Chotusice09/02/2021
Oznámení o zasedání dne 17.2.202109/02/2021
Zápis ze zasedání dne 18.12.202009/12/2020
Oznámení o zasedání dne 18.12.202009/12/2020
Oznámení o zasedání dne 13.11.202009/11/2020
Zápis ze zasedání dne 13.11.202009/11/2020
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy VV hospodářka – účetní obce Chotusice09/10/2020
Zápis ze zasedání dne 20.10.202009/10/2020
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových pozemkových úpravách v katastrálním území Chotusice09/10/2020
Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – 21.10.202009/10/2020
Záměr na pronájem části pozemku č. 6/15, k.ú. Chotusice k zemědělským účelům09/10/2020
Oznámení o zasedání 20.10.202009/10/2020
Vyrozumění členů OVK, jejíchž účast na školení je povinná, o termínech školení09/09/2020
Oznámení o době a místu konání voleb09/09/2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise09/08/2020
Zápis ze zasedání dne 20.8.202009/08/2020
Oznámení o zasedání dne 20.8.202009/08/2020
Zápis ze zasedání dne 28.7.202009/07/2020
Oznámení o zasedání 28.7.202009/07/2020
Zápis ze zastupitelstva obce ze dne 15.6.202009/06/2020
i n z e r á t na pracovní pozici – Obsluha čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu09/06/2020
Oznámení o zasedání dne 15.6.202009/06/2020
Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. 2309 k.ú. Chotusice09/06/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.5.202009/05/2020
Opatření obecné povahy – veřejnou vyhláškou – zákaz zalévání travních porostů a napouštění bazénů od 22.5.2020 – 31.10.202009/05/2020
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za TKO na rok 202009/05/2020
Oznámení o zasedání dne 14.5.202009/05/2020
Oznámení o zasedání 25.2.202009/02/2020
Zápis ze zasedání dne 25.2.202009/02/2020
Výzva k vyoracování cenové nabídky na akci „Rekonstrukce parkoviště u č.p. 36“09/02/2020
Zápis ze zasedání 30.12.201909/01/2020
Veřejná vyhláška – o stanovení přechodné úpravy provozu – komunikace Kadlec – Mužátko09/01/2020
Oznámení o zasedání 30.12.201909/12/2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZe-1621209/12/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.11.201909/11/2019
Oznámení o zasedání dne 12.11.201909/11/2019
Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu09/10/2019
Oznámení o zasedání 10.9.201910/09/2019
Záměr na pronájem nebytových prostor 12.9.201910/09/2019
Zápis ze zasedání 10.9.201910/09/2019
Oznámení o zasedání 12.8.201910/08/2019
Vyhlášení záměru na pronájem obecního bytu v ZŠ10/08/2019
Zápis ze zasedání 12.8.201910/08/2019
Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019/-MZE-1621210/08/2019
Oznámení o zasedání 13.6.201910/06/2019
Zápis ze zasedání 13.6.201910/06/2019
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za odpady za rok 201910/05/2019
Oznámení o zasedání 23.5.201910/05/2019
Záměr na pronájem části pozemku č. 2145/3, k.ú. Chotusice10/05/2019
Zápis ze zasedání ze dne 23.5.201910/05/2019
Podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Chotusice pro rok 201910/05/2019