Název dokumentuDatum vyvěšeníDatum svěšení
Výběrové řízení na dodávku FVE a související stavební úpravy20/06/2024
Návrh opatření obecné povahy – regulace bolševníku velkolepého19/06/2024
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa účetní Obce Chotusice18/06/2024
Oznámení o zasedání ZO dne 26.6.202418/06/2024
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE za rok 202306/06/2024
Zápis ze zasedání ZO Chotusice dne 23.5.202431/05/2024
Podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Chotusice pro rok 202430/05/2024
Oznámení o zasedání ZO dne 23.5.202416/05/2024
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost15/05/2024
Zápis ze zasedání ZO Chotusice ze dne 23.4.202403/05/2024
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Středočeského kraje30/04/2024
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024 – vyhlášeno KÚSK25/04/2024
ZÁMĚR na prodej stavebního pozemku č. 384/9, k.ú. Chotusice, o výměře 568 m2, zastavěná plocha a nádvoří25/04/2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost23/04/2024
Oznámení o zasedání ZO 23.4.202416/04/2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – hromadný předpisný seznam – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 202415/04/2024
Zápis ze zasedání ZO Chotusice ze dne 28.3.202405/04/2024
ZÁMĚR na pronájem části pozemku č. 2137/2, k.ú. Chotusice, sportoviště a rekreační plocha – ostatní plocha,04/04/2024
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI27/03/2024
Oznámení o zasedání ZO dne 28.3.202421/03/2024
ZÁMĚR na prodej stavebního pozemku č. 384/9, k.ú. Chotusice, o výměře 568 m2, zastavěná plocha a nádvoří15/03/2024
KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa příspěvkové organizace ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Chotusice14/03/2024
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 202408/03/2024
Zápis ze zasedání ZO Chotusice ze dne 28.2.202408/03/2024
Oznámení o zasedání ZO dne 28.2.202421/02/2024
Zápis ze zasedání ZO dne 15.1.202424/01/2024
Veřejná vyhláška – možnost převzít písemnost – Fedák Milan18/01/2024
Veřejná vyhláška – možnost převzít písemnost – Silvestrovi18/01/2024
Zápis ze zasedání ZO ze dne 29.12.202308/01/2024
Oznámení o zasedání ZO dne 15.1.202308/01/2024
Záměr na pronájem obecních nebytových prostor „staré fotbalové kabiny“ za účelem provozování sportovní činnosti29/12/2023
Oznámení o zasedání ZO Chotusice 29.12.202321/12/2023
Zápis ze zasedání ZO dne 4.12.202313/12/2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu o místním poplatku ze psů12/12/2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu o místním poplatku o za obecní systém odpadového hospodářství12/12/2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství12/12/2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu o místním poplatku ze vstupného12/12/2023
Z Á M Ě R na pronájem obecních nebytových prostor v zadní části budovy OÚ Chotusice za účelem provozování ordinace praktického lékaře30/11/2023
Zápis ze zasedání ZO ze dne 20.11.202328/11/2023
Oznámení o zasedání ZO dne 4.12.202327/11/2023
Oznámení o zasedání ZO dne 20.11.202313/11/2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – KÚSK – vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje30/10/2023
Zápis ze zasedání ZO dne 18.10.202325/10/2023
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů13/10/2023
OZNÁMENÍ O NALEZENÍ VĚCI NA ÚZEMÍ OBCE Výzva k přihlášení se k nalezené věci12/10/2023
Oznámení o zasedání ZO dne 18.10.202310/10/2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o vystavení návrhu změny č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÁSLAV A OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ22/09/2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI22/09/2023
Zápis ze zasedání ZO Chotusice ze dne 11.9.202320/09/2023
Oznámení o zasedání ZO dne 11.9.202304/09/2023
Zápis ze zasedání ZO ze dne 24.8.202329/08/2023
Zápis ze zasedání ZO dne 16.8.202324/08/2023
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Obnova stávajících zpevněných ploch a terénní úpravy na p.č. 2145/3 a 2236/4, vše k.ú. Chotusice“23/08/2023
Oznámení o zasedání ZO dne 24.8.202317/08/2023
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 16.8.202309/08/2023
Veřejná zakázka – Chotusice – zastavitelná plocha Z11 I.etapa19/07/2023
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE – Předcházení vzniku odpadů v obci Chotusice17/07/2023
Zápis za zasedání ZO dne 26.6.202303/07/2023
ZÁMĚR Na prodej nově vzniklého pozemku č. 64/5, k.ú. Chotusice, o výměře 155 m2, ostatní plocha – manipulační plocha,30/06/2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI30/06/2023
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 26.6.202319/06/2023
Zápis ze zasedání ZO dne 25.5.202301/06/2023
Nový komunikační systém (mobilní rozhlas) obce Chotusice01/06/2023
ZÁMĚR na prodej nově vzniklých částí pozemků č. 2150, ostatní plocha – ostatní komunikace a 1/6, ostatní plocha – neplodná půda30/05/2023
Výstraha ČHMÚ – “NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ”29/05/2023
Oznámení o zasedání dne 25.5.202318/05/2023
Dopravní omezení v souvislosti s DOD 2023 na LZ Čáslav – 20.05.202316/05/2023
Veřejná vyhláška – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku15/05/2023
Výzva k podání cenové nabídky “Chotusice – zemní práce, výměna navrtávacích pasů u domovních přípojek, kontrola a oprava kanalizačních přípojek”03/05/2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné 202202/05/2023
Zápis ze zasedání ZO ze dne 20.04.202328/04/2023
Veřejná vyhláška Finančního úřadu27/04/2023
Oznámení o zasedání ZO dne 20.04.202312/04/2023
Zápis ze zasedání ZO ze dne 21.03.202330/03/2023
Záměr na pronájem obecních nebytových prostor v budově ZŠ30/03/2023
Oznámení o opravách na silnici III/3384 z Žehušic směrem na Svobodou Ves26/03/2023
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky vody 27.03.202324/03/2023
Oznámení o svozu PLASTŮ dne 23.03.202317/03/2023
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky vody 20.03.202317/03/2023
Oznámení o zasedání ZO dne 21.03.202314/03/2023
Oznámení o provádění pravidelných odečtů elektroměrů (23.03.2023 – 06.04.2023)10/03/2023
OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÁSLAV A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ06/03/2023
Oznámení o zahájení řízení – výzkum sovy pálené06/03/2023
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 202306/03/2023
Zápis ze zasedání ZO ze dne 23.2.202303/03/2023
Oznámení o zasedání ZO dne 23.02.202316/02/2023
Záměr na pronájem nebytových prostor – části střechy na budově ZŠ, č.p. 262, umístěné na pozemku č. st. 331, k.ú. Chotusice11/01/2023
Zápis ze zasedání ZO dne 29.12.202206/01/2023
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU na směnu pozemku27/12/2022
Zápis ze zasedání ZO ze dne 14.12.202222/12/2022
Oznámení o zasedání ZO dne 29.12.202221/12/2022
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství15/12/2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství15/12/2022
Oznámení o zasedání ZO dne 14.12.202207/12/2022
Záměr na prodej nově vzniklých částí pozemku č. 1658/9, k.ú. Chotusice22/11/2022
Zápis ze zasedání ZO ze dne 8.11.202216/11/2022
Oznámení o zasedání ZO dne 8.11.202201/11/2022
Zápis z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ze dne 19.10.202224/10/2022
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTUSICE12/10/2022
Zápis ze zasedání ZO ze dne 29.08.202207/09/2022
Oznámení o zasedání ZO dne 29.8.202222/08/2022
Záměr na prodej nově vzniklých částí pozemku č. 5/2, k.ú. Chotusice11/07/2022
Veřejná vyhláška Krajského úřadu Středočeského kraje – NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY11/07/2022
Zápis ze zasedání ZO ze dne 23.06.202201/07/2022
Oznámení o zasedání ZO dne 23.6.202216/06/2022
Zápis ze zasedání ZO dne 19.5.202227/05/2022
Veřejná vyhláška KÚ Středočeského kraje18/05/2022
Oznámení o zasedání ZO dne 19.05.202212/05/2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu12/05/2022
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj26/04/2022
Informace – integrace autobusové dopravy do PID od 12.6.202222/04/2022
Zápis ze zasedání ZO ze dne 30.03.202207/04/2022
OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTUSICE, VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ29/03/2022
Oznámení o zasedání ZO dne 30.3. 202223/03/2022
Z Á M Ě R na pronájem pozemků č. KN 2137/2 , č. KN 2137/3 , č. KN 2137/4 vše v k.ú. Chotusice – „nové“ fotbalové hřiště, za účelem sportovního využití18/03/2022
Z Á M Ě R na pronájem pozemku č. 144/15, v k. ú. Chotusice – “staré” fotbalové hřiště, za účelem sportovního využití18/03/2022
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace10/03/2022
Zápis ze zasedání ZO dne 21.2.202202/03/2022
Oznámení o zasedání ZO dne 21.02.202214/02/2022
Opatření obecné povahy – MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ03/02/2022
ZÁMĚR na pronájem obecních nebytových prostor (prostory stávající ordinace praktického lékaře), v zadní části budovy OÚ Chotusice07/01/2022
ZÁMĚR na pronájem pozemků č. 2340/13 o výměře 92m2, a č. 2340/17 o výměře 18.142m2 , vše v k. ú. Čáslav, za účelem zemědělského využití07/01/2022
Zápis ze zasedání ZO dne 28.12.202105/01/2022
Oznámení o zasedání ZO dne 28.12.202120/12/2021
Zápis ze zasedání ZO dne 13.12.202120/12/2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství15/12/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství15/12/2021
Oznámení o zasedání ZO dne 13.12.202106/12/2021
Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU26/11/2021
Zápis ze zasedání ZO dne 1.11.202108/11/2021
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů26/10/2021
Oznámení o zasedání ZO dne 1. 11. 202125/10/2021
Zápis ze zasedání ZO dne 20.9.202127/09/2021
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise13/09/2021
Oznámení o zasedání ZO dne 20. 09. 202113/09/2021
Zveřejnění záměru na prodej části pozemku č. 2163, k.ú. Chotusice01/09/2021
Zápis ze zasedání dne 19.8.202127/08/2021
Záměr na prodej pozemku č. 194/5, v k. ú. Chotusice24/08/2021
Oznámení o zasedání ZO dne 19.8.202112/08/2021
Veřejná vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci29/07/2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se upravuje vjezd nákladních automobilů12/07/2021
Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. 5/2, k. ú. Chotusice21/06/2021
Zápis ze zasedání dne 7.6.202114/06/2021
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Roman Všetečka11/06/2021
Oznámení o zasedaní zastupitelstva obce dne 7. 6. 202131/05/2021
Zápis ze zasedání dne 03.05.202110/05/2021
Veřejná vyhláška – o možnosti převzít písemnost pro R.V.10/04/2021
Zápis ze zasedání dne 30.3.202130/03/2021
Oznámení o zasedání dne 30.3.202109/03/2021
Podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Chotusice pro rok 202109/03/2021
Zápis ze zasedání dne 17.2.202109/02/2021
Výzva k vypracování cenové nabídky na dílo „III. Etapa – rekonstrukce chodníku mezi MŠ a ZŠ“09/02/2021
Oznámení o zasedání dne 17.2.202109/02/2021
Záměr na prodej části pozemku č. 2145/10, k.ú. Chotusice09/02/2021
Oznámení o zasedání dne 18.12.202009/12/2020
Zápis ze zasedání dne 18.12.202009/12/2020
Oznámení o zasedání dne 13.11.202009/11/2020
Zápis ze zasedání dne 13.11.202009/11/2020
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy VV hospodářka – účetní obce Chotusice09/10/2020
Zápis ze zasedání dne 20.10.202009/10/2020
Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – 21.10.202009/10/2020
Záměr na pronájem části pozemku č. 6/15, k.ú. Chotusice k zemědělským účelům09/10/2020
Oznámení o zasedání 20.10.202009/10/2020
Vyrozumění členů OVK, jejíchž účast na školení je povinná, o termínech školení09/09/2020
Oznámení o době a místu konání voleb09/09/2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise09/08/2020
Zápis ze zasedání dne 20.8.202009/08/2020
Oznámení o zasedání dne 20.8.202009/08/2020
Zápis ze zasedání dne 28.7.202009/07/2020
Oznámení o zasedání 28.7.202009/07/2020
Zápis ze zastupitelstva obce ze dne 15.6.202009/06/2020
i n z e r á t na pracovní pozici – Obsluha čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu09/06/2020
Oznámení o zasedání dne 15.6.202009/06/2020
Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. 2309 k.ú. Chotusice09/06/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.5.202009/05/2020
Opatření obecné povahy – veřejnou vyhláškou – zákaz zalévání travních porostů a napouštění bazénů od 22.5.2020 – 31.10.202009/05/2020
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za TKO na rok 202009/05/2020
Oznámení o zasedání dne 14.5.202009/05/2020
Oznámení o zasedání 25.2.202009/02/2020
Zápis ze zasedání dne 25.2.202009/02/2020
Výzva k vyoracování cenové nabídky na akci “Rekonstrukce parkoviště u č.p. 36”09/02/2020
Zápis ze zasedání 30.12.201909/01/2020
Veřejná vyhláška – o stanovení přechodné úpravy provozu – komunikace Kadlec – Mužátko09/01/2020
Oznámení o zasedání 30.12.201909/12/2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZe-1621209/12/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.11.201909/11/2019
Oznámení o zasedání dne 12.11.201909/11/2019
Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu09/10/2019
Záměr na pronájem nebytových prostor 12.9.201910/09/2019
Oznámení o zasedání 10.9.201910/09/2019
Zápis ze zasedání 10.9.201910/09/2019
Oznámení o zasedání 12.8.201910/08/2019
Vyhlášení záměru na pronájem obecního bytu v ZŠ10/08/2019
Zápis ze zasedání 12.8.201910/08/2019
Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019/-MZE-1621210/08/2019
Oznámení o zasedání 13.6.201910/06/2019
Zápis ze zasedání 13.6.201910/06/2019
Oznámení o zasedání 23.5.201910/05/2019
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za odpady za rok 201910/05/2019
Záměr na pronájem části pozemku č. 2145/3, k.ú. Chotusice10/05/2019
Zápis ze zasedání ze dne 23.5.201910/05/2019
Podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Chotusice pro rok 201910/05/2019