Chotusice

ZÁMĚR na pronájem pozemků č. 2340/13 o výměře 92m2, a č. 2340/17 o výměře 18.142m2 , vše v k. ú. Čáslav, za účelem zemědělského využití

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení