Voda – stav vodoměru:

Žádáme občany, aby vždy před skončením čtvrtletí tj. 25.3.2021, 25.6.2021, 25.9.2021, 16.12.2021 nahlásili na OÚ stav vodoměru, a to buď osobně, nebo telefonicky. Stav vodoměru lze rovněž hlásit elektronickou poštou na adresu: urad@chotusice.cz, v tomto případě nezapomeňte uvést jméno, případně i číslo domu. 

Platba vodného a stočného:

na účet číslo: 206954950/0300
variabilní symbol:  uvést číslo faktury (v pravém horním rohu)

Název dokumentuDatum vyvěšeníDatum svěšení
Cena vodného a stočného od 1.5.202006/03/2021
Cena vodného a stočného od 1.1.202006/03/2021
Cena vodného a stočného od 1.1.201906/03/2021
Cena vodného a stočného od 1.1.201306/03/2021