Odpady

Svozová společnost zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu:

AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o.

Rumunská 1, 120 00 Praha 2

provozovna Čáslav, Hejdof 1666, 286 01 Čáslav

Svoz TKO 
(tuhý komunální odpad – domovní odpad)
– počet svozů je 39 za rok 
– vyváží se v PÁTEK a to v zimním odbobí každý pátek, v letním období 1 x za 14 dní 
(viz. dle svozového kalendáře)

Svoz BIO
(biologicky rozložitelný odpad)
– počet svozů je 18 za rok
– vyváží se pouze odbobí měsíců duben – listopad vždy v pátek 1 x za 14 dní
(viz. dle svozového kalendáře)
– pouze v nádobách k tomu určených – hnědá plastová popelnice, obsah 220 litrů

Svozový kalendář pro daný rok vám je k dispozici viz. příloha níže.

Svoz separovaného odpadu
Obec Chotusice je členem systému EKOKOM.

Plast – 14 kontejnerů 

52 svozů/rok
vždy v pondělí

Papír – 8 kontejnerů
každá sudá středa v měsíci

Sklo
 – 8 kontejnerů
12 svozů/rok – 1 x za 4 týdny ve čtvrtek

Tetrapak – 4 kontejnery

7 svozů/rok – 1 x 8 týdnů v pátek

Textil – 2 kontejnery

1 x za 14 dní

Kov – 3 kontejnery

dle objednání

Olej (kuchyňský) – 1 kontejner 220l

dle objednání

1.100 litrové kontejnery na separovaný odpad

14 ks ve vlastnictví svozové firmy (8 ks SKLO, 4 ks PLASTY, 1 ks NK, 1 ks KOVY)

12 ks ve vlastnictví EKOKOMu (7 ks PAPÍR, 3 ks NK, 2 ks PLAST)

10 ks ve vlastnictví obce (8 ks PLASTY, 2 ks KOVY)

 

Sběrný dvůr

Recycling – kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř

provozovna: Čáslav, Pod Nádražím 1849, 286 01 Čáslav

 
Objemný odpad 
to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. Pro tento odpad bude organizován zvláštní svoz.

Nebezpečný odpad 
tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky (ty je možno odložit ve zdejším zdravotnickém zařízení), zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), elektrotechnika, ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné. Rovněž pro tento odpad bude organizován zvláštní svoz.

Ostatní (komunální odpad) 
odpady, které vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné – mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, popel, apod.

Biologický odpad
který je schopen rozkladu např. zbytky jídla, skořápky vajec, ořechů, ovocné slupky, produkty zemědělství a zahrádkaření (listí, tráva, zbytky rostlin, opadané ovoce), zvířecí exkrementy, zbytky masa a kostí. Nepatří sem: tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata, obaly od potravin (igelitové sáčky, papírové krabičky, sklo), textil, objemný odpad z přírodních materiálů, silné větve.

Pokud nebudete respektovat to, co do konkrétní popelnice patří, popelnice Vám nebude vyvezena!

Nádoby na tříděný sběr odpadu

Sběr papíru – hostinec “U Václava”, prostranství před kostelem sv. Václava, obchod “U Kadleců”, U kaštanů, “U cesty k Falcu”
Do modrých nádob můžete uložit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, nápojové kartony.

Sběr skla – hostinec “U Václava”, prostranství před kostelem sv. Václava, v uličce u Barešů, Sokolovna na hřišti, parkoviště u Kalinů, obchod “U Kadleců”, U kaštanů, “U cesty k Falcu”
Do zelených nádob můžete uložit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, televizní obrazovky Pozor – Nevhazujte do kontejneru láhve v igelitových taškách!!!

 

Sběr plastů – hostinec “U Václava”, prostranství před kostelem sv. Václava, v uličce u Barešů, Sokolovna na hřišti, parkoviště u Kalinů, obchod “U Kadleců”, U kaštanů, “U cesty k Falcu” 
Do žlutých nádob můžete uložit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Sběr nápojových kartonů – hostinec “U Václava”, prostranství před kostelem sv. Václava, Sokolovna na hřišti

 Rozmístění kontejnerů na separovaný odpad a jejich počty v naší obci

Svozové firmy zajišťující sběr textilu:

TextilEco a.s., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

provozovna: Dřevařská 1418/7, 680 01 Boskovice

a

DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará ulice 24, 463 03 TŚtráž nad Nisou

 

Sběr oděvů a textilních materiálů

Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.

Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Farní charita Beroun, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě.

Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k požití a popis co do kontejneru patří a co nikoliv.

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.

Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.

 Kontejner je umístěn na stanovišti separoveného odpadu “Parkoviště u Kalinů”  a u hostince “U Václava”.

KOV (černý kontejner 1100l)

Parkoviště u Kalinů, Sokolovna na hřišti, U cesty k Falcu

nápojové plechovky, plechovky od konzerv, tuby, uzávěry, víčka, zvířecí konzervy, hliníkové tácky od potravin, víčka od jogurtů, tvarohů, apod.)
Kontejner na kovový odpad černé barvy je umístěn na sběrném místě „Parkoviště u Kalinů“. Kovové obaly, prosíme, odkládejte prázdné, čisté, kovové víčko např. od jogurtu stačí olíznout 

 

Firma zajišťující svoz oleje:

ČERNOHLÁVEK OIL, Jakub 38, 285 33 Církvice

OLEJ – Sběr odpadových (přepálených) použitých rostlinných olejů z kuchyně

Parkoviště u Kalinů
Kategorie odpadu O, katalogové číslo 20 01 25
Občané mohou přinášet oleje v PET lahvích do sběrné nádoby – popelnice s otvorem pro vhoz PET lahve, která je umístěna na sběrném místě „Parkoviště u Kalinů“. Odevzdáním oleje do přistavené popelnice pomůžete životnímu prostředí. Zároveň a to je hodně důležité, zůstane ušetřena splašková kanalizace. Oleje a tuky, které se do kanalizace v současné době dostávají ve značném množství, ji zanášejí a výrazně snižují jejich funkčnost. Následná likvidace tuků z kanalizace je velmi nákladná.

Svozový kalendář
Nevíte, kdy se z naší obce vyváží komunální nebo BIO odpad? Založili jste Váš svozový kalendář “někam” a nevíte kam? 
Zde je Vám k dispozici. 

Přiložené soubory: