Název dokumentuDatum vyvěšeníDatum svěšení
Komplexní pozemkové úpravy Rohozec – Chotusice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků – pozvánka na projednání06/02/2024
KoPÚ Rohozec – Chotusice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti12/01/2024
Oznámení dalšího termínu zjišťování průběhu hranic pozemků – KoPÚ Rohozec a Chotusice03/04/2023
POZVÁNKA ke zjišťování průběhu hranic pozemků – KoPÚ03/04/2023
Komplexní pozemkova úprava Chotusice – Rohozec – oznámení o neznámých vlastnících23/03/2023
OZNÁMENÍ o zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav21/03/2023
Vyhláška o zahájení obnovy katastrálního operátu (KoPÚ Rohozec – Chotusice)13/03/2023
Zápis z úvodního ústního jednání komplexní pozemkové úpravy Rohozec u Žehušic – Chotusice18/10/2022
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA – Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání21/09/2022
Komplexní pozemková úprava Rohozec – Chotusice – NEZNAMÍ VLASTNÍCI31/08/2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ROHOZEC A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ14/03/2022
Komplexní pozemkové úpravy Rohozec u Žehušic a Chotusice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti10/11/2021
Komplexní pozemkové úpravy Rohozec u Žehušic – Chotusice – oznámení o rozšíření obvodu o části kat. území10/11/2021
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových pozemkových úpravách v katastrálním území Chotusice09/10/2020