ÚVODEM

Dobrý den,

vítejte na oficiálních webových stránkách 
Obce Chotusice,

… která je jednou z 1 146 obcí Středočeského kraje.

S účinností od 8.12.2011 má obec územně plánovací dokumentaci – Územní plán Chotusice.

Obec Chotusice se skládá ze dvou částí, samotné Obce Chotusice a Osady Druhanice, která je vzdálená cca 1 km směrem na východ. 

V obci je v současné době 306 obytných domů a z toho je 56 využíváno k rekreačním účelům.

V obci se nachází Základní škola společně se Školní družinou.

Základní škola je neúplnou základní školou s pěti ročníky I. stupně ve dvou sloučených třídách.

Nedílnou součástí školy je Mateřská škola se Školní jídelnou. 

V budově obecního úřadu sídlí poštovní úřad a kadeřnictví. 

V obci je zřízen vodovod s napojením na vodní nádrž Malešov a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Plynofikace obce byla ukončena v roce 2003. 

Dále je zde zřízeno připojení do sítě internet. Využívají ho domácnosti, obecní úřad, knihovna a Základní i Mateřská škola Chotusice.