Název dokumentuDatum vyvěšeníDatum svěšení
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou25/08/2021
Veřejná vyhláška – oznámení o návrzích opatření obecné povahy31/05/2021
Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu Čáslav a veřejném projednání zkráceným postupem22/05/2021
Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu Čáslav a veřejném projednání zkráceným postupem09/04/2021