Název dokumentuDatum vyvěšeníDatum svěšení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ROHOZEC A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ14/03/2022
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace10/03/2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o vystavení návrhu změny č. 4 Územního plánu Čáslav30/11/2021
Komplexní pozemkové úpravy Rohozec u Žehušic a Chotusice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti10/11/2021
Komplexní pozemkové úpravy Rohozec u Žehušic – Chotusice – oznámení o rozšíření obvodu o části kat. území10/11/2021
Stavební povolení27/10/2021
NA VĚDOMÍ – Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou26/10/2021
Oznámení o vystavení návrhu změny č. 6 územního plánu obce Církvice a veřejném projednání ve zkráceném postupu15/10/2021
Oznámení o zahájení stavebního řízení20/09/2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY20/09/2021
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – Reko VTL Čáslav – obchvat20/09/2021
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou25/08/2021
Veřejná vyhláška – oznámení o návrzích opatření obecné povahy31/05/2021
Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu Čáslav a veřejném projednání zkráceným postupem22/05/2021
Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu Čáslav a veřejném projednání zkráceným postupem09/04/2021