Název dokumentuDatum vyvěšeníDatum svěšení
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství15/12/2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství15/12/2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství15/12/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství15/12/2021
Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotusice21/04/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů21/04/2021
Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů21/04/2021
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 4/2016, kterou se stanovují podmínky pro pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku21/04/2021
Obecně závazná vyhláška 3/2016, o nočním klidu21/04/2021
Nařízení Obce Chotusice č. 1/2016, zákaz pochůzkového a podomního prodeje21/04/2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává Požární řád obce21/04/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů21/04/2021
Obecně závazná vyhláška 2/201521/04/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/201521/04/2021
Obecně závazná vyhláška 3/201321/04/2021
Obecně závazná vyhláška 2/201321/04/2021
Obecně závazná vyhláška 1/201321/04/2021
Obecně závazná vyhláška 1/201221/04/2021
Obecně závazná vyhláška 2/201121/04/2021
Obecně závazná vyhláška 1/201121/04/2021
Obecně závazná vyhláška 1/201021/04/2021
Obecně závazná vyhláška 2/201021/04/2021
Obecně závazná vyhláška 2/200921/04/2021
Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 1/2009,21/04/2021

Archiv – Vyhlášky