Historie obce

Historie

Kapitola 1

Historie Chotusic Krajina kolem Chotusic byla vždy příhodná k osídlení, jak dokládají nálezy už z nejstarších dob. Plynoucí čas některé dávné události smazal, stopy jiných se zachovaly až do dnešních

Zobrazit více »
Historie

Kapitola 2

V roce 1316 Jindřich z Lichtenburka stvrdil listem daným v drobovické komendě, že jeho otec Oldřich daroval ves klášteru v Sedlci. Jméno Chotušice bylo používáno od pol. 14. století. Podle

Zobrazit více »
Historie

Kapitola 3

Městečko Chotusice V rudolfínské době dosáhly Chotusice takového rozkvětu, že na ně bylo v roce 1601 přeneseno císařským majestátem postavení městečka, které císař Rudolf současně odňal Žehušicům. Nadto ještě získalo

Zobrazit více »
Historie

Kapitola 4

CHOTUSICE PO MOROVÝCH RANÁCH Mor přicházel často ve válečných i meziválečných dobách. Největší morové rány byly v letech 1679, 1680 a v 18. století ještě v roce 1704 a 1713.

Zobrazit více »
Historie

Kapitola 5

BITVA U CHOTUSIC Roku 1740 nastoupila vládu Marie Terezie, mladá, teprve 23 letá žena. Od Rakouska chtěli získat území Bavoři, Francouzi, Španělé a hlavně Bedřich Veliký, král pruský, kterému šlo

Zobrazit více »
Historie

Kapitola 6

KANTOŘI A KNĚŽÍ Okolo roku 1744 byl v Chotusicích učitelem Jan Trojan, potom Josef Drnich. Chlumecký kantor František Šoltz ve svých pamětech zaznamenal zajímavé zprávy i z Chotusic, například že

Zobrazit více »
Historie

Kapitola 7

VZDĚLANOST A NÁRODNÍ UVĚDOMĚNÍ Na počátku 19. století učil v chotusické škole Jan Balán a po něm jeho bratr Vincenc Balán. Po kaplanu Teichlovi působil v Chotusicích dlouhá léta jako

Zobrazit více »
Historie

Kapitola 8

Kostel sv. Václava (snímky viz. kategorie “Fotogalerie – Kostel sv. Václava)Obec Chotusice (okres Kutná Hora) leží cca 5 km na sever od Čáslavi, v ploché nivě při řece Doubravě. Patřila

Zobrazit více »
Historie

Kapitola 9

Vývoj ve 20. století V roce 1901 byly vypsány volby do českého sněmu ve venkovských čáslavských obcích. Zatímco chotusický rodák Václav Karela byl zvolen v Praze, zde byla volby mezi

Zobrazit více »