Knihovna – Ceník služeb a poplatků

Ceník placených služeb a poplatků

Místní knihovny v Chotusicích

 
 
1. Čtenářský poplatek – 20,-Kč /rok pro jednoho čtenáře
 
2. Poplatek za užívání internetu – zdarma
 
3. Poplatek za 1.upomínku na vrácení půjčených dokumentů činí 10,-Kč a za
    každou další upomínku 20,-Kč navíc, tudíž 4. upomínka stojí 70,-Kč.
  
 
Schváleno ZO Chotusice dne 06.11.2007 usnesením č.93/2007.
Ceník je platný od 07.11.2007.
 
 
V Chotusicích 07.11.2007  
 
                                                                                 Bc.Ludmila Lehetová
                                                       starostka obce