Autobusová obslužnost

Autobusová doprava v naší obci je zajišťována dopravcem:

ARRIVA autobusy a.s.

se sídlem: Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim

číslo linky: 783zastoupená organizací:

Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o.

se sídlem: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8