Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Chotusice
příspěvková organizace – zřizovatel Obec Chotusice
IČO 709 882 77
bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna
č. ú.: 181805210/0300
právní subjekt od 1.1.2003
Ředitelka organizace – Mgr. Marta Radlová
 285 76 Chotusice 262
Telefon: +420 734 158 394,+420 326 534 708      
mail: skola@chotusice.cz

 

Možnost platby ŠKOLNÉHO a STRAVNÉHO jak v ŽŠ tak v MŠ bezhotovostně i na účet:
bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna
č. ú.: 181805210/0300
variabilní symbol: 
(vždy nutno dodržovat přidělený v.s. pro stravné i školné)

Výše stravného a seznam přidělených variabilních symbolů je umístěn na internetových stránkách www.zschotusice.cz  (Stravné – ZŠ a MŠ Chotusice (zschotusice.cz) ) nebo v budově MŠ Chotusice.