Chotusice

ZÁMĚR na prodej nově vzniklých částí pozemků č. 2150, ostatní plocha – ostatní komunikace a 1/6, ostatní plocha – neplodná půda

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení