Chotusice

Výstraha ČHMÚ – “NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ”

Od dnešní půlnoci byla rozšířena výstraha ČHMÚ „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ i o území ORP Čáslav.  https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/vystrahy-chmu/50497/

Platí tedy nařízení Středočeského kraje 3/2020.

Prosím o zveřejnění této výstrahy.

Doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

  • V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů.
  • Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích.
  • Nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem.
  • Nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
  • Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
  • Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení