Chotusice

Z Á M Ě R na pronájem pozemků č. KN 2137/2 , č. KN 2137/3 , č. KN 2137/4 vše v k.ú. Chotusice – „nové“ fotbalové hřiště, za účelem sportovního využití

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení