Chotusice

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – 21.10.2020

Z V E Ř E J N Ě N Í Z Á M Ě R U
pronájem obecních nebytových prostor (provozní místnost a místnost pro veřejnost – 56 m2, sklad a sociální zařízení – 13 m2), v budově OÚ Chotusice za účelem provozování Pošty Partner, popřípadě doplňkového prodeje

viz. příloha

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení