Chotusice

OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTUSICE, VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení