Stavební povolení

Stavební povolení na stavbu: Chotusice – zastavitelná plocha Z11 – I. etapa, SO 01 – Komunikace, větev C,D Na pozemcích: p.č. 2176/2, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 2145/14 a 2162/8 v […]