Obecně závazná vyhláška 2/2008

Obec ChotusiceObecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Zastupitelstvo obce Chotusice se […]

Obecně závazné vyhlášky

Přiložený soubor obsahuje informace o obecně závazných vyhláškách od roku 1991 do roku 2006 včetně znění doposud platných.

Přihláška k odběru vody

P Ř I H L Á Š K A(odhlášení a hlášení změn) k odběru pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod podle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro […]