Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotusice viz. příloha

Obecně závazná vyhláška 3/2013

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 viz. příloha

Obecně závazná vyhláška 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůviz. příloha

Obecně závazná vyhláška 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůviz. příloha

Obecně závazná vyhláška 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů viz. příloha

Obecně závazná vyhláška 2/2010

Obec ChotusiceObecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.(viz. příloha)

Obecně závazná vyhláška 2/2009

Obec ChotusiceObecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.(viz. příloha)