Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotusice

Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 2/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotusiceviz. příloha

Nařízení Obce Chotusice č. 1/2016

Nařízení Obce Chotusice č. 1/2016 zákaz pochůzkového a podomního prodeje, které zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 47/2016, dne 7.6.2016 účinnost od 7.7.2016 viz. příloha