Chotusice

Obecně závazná vyhláška 2/2008

Obec ChotusiceObecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo obce Chotusice se na svém zasedání dne 18.12.2008 usneslo vydat na základě §10b a  14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2008 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

I.
obecně závazná vyhláška č. 1/2006 se mění takto:článek VI., odstavec 2 se zrušuje.  

II.
účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dnem 1.1.2009                

Karol Milčák                                 Bc. Ludmila Lehetová             

místostarosta                                            starostka

Vyvěšeno dne: 22.12.2008Sejmuto dne: 9.1.2009

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení