Základní škola

Naše škola - Vaše škola,

aneb vše, co Vašemu dítěti můžeme nabídnout


kapacita školy: 50 žáků

Učitelský sbor

Mgr. Marta Radlová 
Mgr. Dagmar Václavková
Mgr. Lenka Neumanová
Mgr. Lucie Miřátská
Alena Roubíčková

 
 
 

Zájmové kroužky

vaření - pod vedením Aleny Roubíčkové - 1x týdně pondělí 14:00 - 15:00, od 3.10.2016

výtvarný – pod vedením Mgr. Dagmar Václavkové – středa - sudý týden, 1.-2. ročník 14:30 - 15:15, 3. - 5. ročník 15:15 - 16:00, od 12.10.2016 

výuka na hudební nástroje – pod vedením Bc. Aleše Krincvaje, který externě dojíždí ze Základní umělecké školy
v Čáslavi, hudební obor (klavír, klávesy, flétna, klarinet, hudební nauka) – 1x týdně úterý, 11:30 - 15:00

sportovní – pod vedením Zdenky Ďuchové – středa - sudý týden, od 13:30 - 14:30, od 5.10.2016

anglický jazyk – pod vedením Mgr. Lenky Neumanové – 1x týdně - čtvrtek 13:45 - 14:45, od 6.10.2016

florbal - pod vedením Šárky Charvátové, DiS., úterý - sudý týden, od 1.-2. ročník 14:30 - 15:15, 3. - 5. ročník 15:15 - 16:00, od 4.10.2016

Ostatní nabízené aktivity v rámci školy

celoroční projekty: Recyklohraní, Ovoce do škol, Školní mléko, Čtení pomáhá, stolování

plavecký výcvik, atletické závody pobyt na čerstvém horském vzduchu – škola v přírodě, školní výlet cvičení
v přírodě, koloběžkiáda, cyklistika, drakiáda, přespání ve škole, vánoční besídka

pravidelné soutěže a hry v rámci ŠD

návštěva divadelních a filmových představení, beseda s Policií ČR

vystoupení žáků na veřejných akcích – spolupráce s OÚ Chotusice

návštěva Hasičského záchranného sboru v Kutné Hoře a Letiště Čáslav

Školská rada

Byla ustanovena v roce 2005, je tříčlenná a schází se pravidelně, minimálně 2x do roka.

Členové:
pedagogický pracovník – Mgr. Dagmar Václavková, zástupce zřizovatele – Petr Marek,

zástupce rodičů – Eva Jansová

Provozní zaměstnanci
Irena Mezeiová – školnice
Zdeněk Vais – topič
… něco málo z historie …
Vzdělanost v Chotusicích má hluboké kořeny v dějinách obce!
… a to i přes to, že se z jistotou neví, kam samý počátek školství v naší obci sahá. Převážně je spojováno se založením farní školy, avšak ani tento letopočet se nedá s jistotou určit.
Domníváme se ale, že tomu bylo mnohem dříve, jak v roce 1677, kdy jsou známy první písemné zmínky o Jiřím Kafkovi, který jako 16-ti letý v obci učiteloval a to od roku 1677 do roku 1716.

Současnost školy
Základní škola Chotusice je neúplnou základní školou s pěti ročníky I. stupně ve dvou sloučených třídách.
Školní budova, která v letošním roce oslavila své sedmdesáté výročí, je umístněna v samostatném oploceném areálu.

 

Okolí budovy má parkovou úpravu, která slouží  k relaxaci v době přestávek.
 1   2
3
K výuce tělesné výchovy slouží žákům prostorná..., 

 
... útulná … 

4   5

… a dostatečně vybavená tělocvična

Materiální vybavenost školy

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové tituly.

Obě třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi…

 Obě třídy jsou vybaveny novými interaktivními tabulemi....

6   7

 ... a novými počítači.

8

Technické podmínky školy

Škola je vybavena serverem, na který je připojen dostatečný počet počítačových stanic a tiskárny. Samozřejmostí je připojení všech PC stanic na internet. Při výuce hodin Informatiky jsou používány nové počítače.

Při hodinách výtvarné výchovy a výtvarného kroužku mají žáci možnost využívat učebnu v suterénu budovy k tomuto účelu uzpůsobenou...

 

Družina
9
  Mají – li rodiče zájem, mohou své dítě umístit do školní družiny, která je otevřena každý všední den ráno od 6:30 do 7:30 a po vyučování do 15 hodin.
10
 
Jídelna
Školní výdejna má kapacitu 40 jídel.
Obědy se dovážejí z kuchyně z mateřské školy, kde se jídlo připravuje. Ve škole se obědy vydávají a konzumují…

 11

12 

Budova školy
V roce2012 byly vymalovány a upraveny chodby v prvním a druhém patře...
13
V roce 2010 byly v suterénu vedle tělocvičny vybudovány sprchy.
14
V roce 2007 byla budova základní školy celkově zrekonstruována.
březen až květen – výměna střešní krytiny
 

červenec až srpen – rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, vnitřních odpadů
kompletní rekonstrukce sociálního zařízení – obklady, sanitární keramika a linolea

… ve dvou etapách proběhla výměna oken s protihlukovými skly

… následně se vymalovalo v celé škole…

září až listopad – rekonstrukce suterénu – pokládka nové dlažby v prostorách šatny…

... zřízení učebny pro výtvarnou výchovu…

… rekonstrukce chodeb …
… výměna dřevěného obložení v tělocvičně…
... v jarních měsících se ve spolupráci s dětmi ze ZŠ provedla parková úprava pozemku před budovou školy…

 

Zátiší školy 
Na úrovni je i estetický dojem z ostatních vkusně naaranžovaných prostorů školy.

Snažíme se o to, aby i v malé obci byla škola na dobré úrovni!!!
ZŠ a MŠ Chotusice a OÚ Chotusice