ČSŽ, občanské sdružení Chotusice

Organizační uspořádání sdružení:
Miloslava Loudová - předsedkyně ČSŽ Chotusice

ČSŽ Chotusice, o.s., mělo k 1.1.2009 42 členek, 
k 11.6.2010  má 51 členek!Rada základní organizace má 10 členek
Zastoupení v okresní radě ČSŽ - 1 členka
 

Český svaz žen, o.s., je nezávislé, dobrovolné občanské sdružení, které působí na území České republiky. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy. Je otevřeno spolupráci se všemi sympatizujícími.
Programové cíle jsou rozepsány v základním dokumentu "Programová orientace ČSŽ". Jejím posláním je aktivizovat činnost na všech úrovních, inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost členek.
 
Činnost sdružení:
 Aktivně se účastní akcí pořadaných Obcí Chotusice.
vítání občánků - finanční příspěvek na dárky pro děti
návštěva a obdarování dětí MŠ a ZŠ Chotusice k MDD
příprava občerstveníKulturní a společenské akce sdružení:
členské shromáždění s hudbou a veselou tombolou
předvánoční posezení s hudbou
blahopřání k životním výročním našim členkám
návštěva Národního divadla v Praze a Dusíkova divadla v Čáslavi
pořádání předtančení členek na mysliveckém plese