Obecně závazná vyhláška 2/2011

OBEC CHOTUSICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
viz. příloha