Obecně závazná vyhláška 2/2010

Obec Chotusice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,
 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(viz. příloha)