Obecně závazná vyhláška 2/2009

Obec Chotusice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,
 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(viz. příloha)
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Vyhláška_2_2009.doc)Vyhláška_2_2009.doc32 kB

Obecně závazná vyhláška 1/2009

Obec Chotusice
Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 1/2009,
kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě
(viz. příloha)

Obecně závazná vyhláška 2/2008

Obec Chotusice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008,
 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
Zastupitelstvo obce Chotusice se na svém zasedání dne 18.12.2008 usneslo vydat na základě §10b a  14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2008 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
I.
obecně závazná vyhláška č. 1/2006 se mění takto:
článek VI., odstavec 2 se zrušuje.
 
 II.
účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dnem 1.1.2009
 
 
 
              Karol Milčák                                 Bc. Ludmila Lehetová
              místostarosta                                            starostka
 
Vyvěšeno dne: 22.12.2008
Sejmuto dne: 9.1.2009

Obecně závazné vyhlášky

Přiložený soubor obsahuje informace o obecně závazných vyhláškách od roku 1991 do roku 2006 včetně znění doposud platných.