Obecně závazná vyhláška 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
viz. příloha

Obecně závazná vyhláška 2/2011

OBEC CHOTUSICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
viz. příloha

Obecně závazná vyhláška 1/2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2011
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ   ÚZEMNÍHO   PLÁNU CHOTUSICE
viz. příloha

Obecně závazná vyhláška 1/2010

Obec Chotusice
Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 1/2009,
kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě
(viz. příloha)

Obecně závazná vyhláška 2/2010

Obec Chotusice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,
 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(viz. příloha)