Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu Čáslav a veřejném projednání zkráceným postupem

Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu Čáslav a veřejném projednání zkráceným postupem

viz. příloha

Fond rozvoje bydlení - I. kolo 2018

Fond rozvoje bydlení - I. kolo 2018

viz. příloha

Odvodnění hasičské nádrže - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení

"Odvodnění hasičské nádrže v obci Chotusice"

viz. příloha

Oznámení zahájení vodoprávního řízení a nařízení ústního jednání

Oznámení zahájení vodoprávního řízení

a nařízení ústního jednání na stavbu vodního díla

"Odvodnění hasičské nádrže v Obci Chotusice"

viz. příloha

Oznámení - Územní řízení

Oznámení

zahájení územního řízení dešťová kanalizace

viz. příloha