Dokumenty ke stažení 2019

Dokumenty ke stažení 2019

viz. přílohy

Vzor Smlouva o nájmu hrobového místa číslo …./2018

Smlouva o nájmu hrobového místa číslo ..../2018

viz. příloha

Ceník od 1.1.2018

C e n í k,
kterým se stanovují ceny za pronájem hrobového místa a za služby související s pronájmem a užíváním hrobového místa na pohřebištích v Chotusicích.

viz. příloha

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (ceník 2018.pdf)ceník 2018.pdf252 kB

Řád pro pohřebiště v Chotusicích

Obec Chotusice
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád pro pohřebiště v Chotusicích

viz. příloha

Nařízení Obce Chotusice č. 1/2017 ze dne 29.11.2017, kterým se stanovují maximální ceny za služby související s pronájmem a užíváním hrobového místa

Nařízení Obce Chotusice č. 1/2017
ze dne 29.11.2017,
kterým se stanovují maximální ceny za služby související s pronájmem a užíváním hrobového místa

viz. příloha

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Nařízení_1 2017_1.pdf)Nařízení_1 2017_1.pdf342 kB