Dotace pro naši knihovnu na rok 2008

Obec Chotusice podala žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2008 na realizaci projektu pod názvem:
"Místní knihovna - zdroj veřejných informací nejen pro čtenáře".

Získané finanční prostředky z rozpočtu Středočeského kraje společně s prostředky obce byly použity na zakoupení nové počítačové techniky s multifunkční tiskárnou a na vytvoření kategorie "Místní knihovna" na internetových stránkách obce, na kterých bychom rádi naši knihovnu presentovali .