Ceník od 1.1.2018

C e n í k,kterým se stanovují ceny za pronájem hrobového místa a za služby související s pronájmem a užíváním hrobového místa na pohřebištích v Chotusicích. viz. příloha

Řád pro pohřebiště v Chotusicích

Obec Chotusicejako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)vydává […]