Základní škola

Naše škola - Vaše škola,

aneb vše, co Vašemu dítěti můžeme nabídnout


kapacita školy: 50 žáků

Učitelský sbor

Mgr. Marta Radlová 
vysokoškolské pedagogické vzdělání, praxe více jak 20 let ve školství
Mgr. Dagmar Václavková
vysokoškolské pedagogické vzdělání, praxe více jak 20 let ve školství 
Mgr. Lenka Neumanová
vysokoškolské pedagogické vzdělání, praxe více jak 20 let ve školství,
Mgr. Lucie Miřátská
vysokoškolské pedagogické vzdělání, vychovatelka ŠD

 
 
 

Zájmové kroužky

vaření - pod vedením Aleny Roubíčkové - 1x týdně pondělí 14:00 - 15:00, od 3.10.2016

výtvarný – pod vedením Mgr. Dagmar Václavkové – středa - sudý týden, 1.-2. ročník 14:30 - 15:15, 3. - 5. ročník 15:15 - 16:00, od 12.10.2016 

výuka na hudební nástroje – pod vedením Bc. Aleše Krincvaje, který externě dojíždí ze Základní umělecké školy
v Čáslavi, hudební obor (klavír, klávesy, flétna, klarinet, hudební nauka) – 1x týdně úterý, 11:30 - 15:00

sportovní – pod vedením Zdenky Ďuchové – středa - sudý týden, od 13:30 - 14:30, od 5.10.2016

anglický jazyk – pod vedením Mgr. Lenky Neumanové – 1x týdně - čtvrtek 13:45 - 14:45, od 6.10.2016

florbal - pod vedením Šárky Charvátové, DiS., úterý - sudý týden, od 1.-2. ročník 14:30 - 15:15, 3. - 5. ročník 15:15 - 16:00, od 4.10.2016

Ostatní nabízené aktivity v rámci školy

celoroční projekty: Recyklohraní, Ovoce do škol, Školní mléko, Čtení pomáhá, stolování

plavecký výcvik, atletické závody pobyt na čerstvém horském vzduchu – škola v přírodě, školní výlet cvičení
v přírodě, koloběžkiáda, cyklistika, drakiáda, přespání ve škole, vánoční besídka

pravidelné soutěže a hry v rámci ŠD

návštěva divadelních a filmových představení, beseda s Policií ČR

vystoupení žáků na veřejných akcích – spolupráce s OÚ Chotusice

návštěva Hasičského záchranného sboru v Kutné Hoře a Letiště Čáslav

Školská rada

Byla ustanovena v roce 2005, je tříčlenná a schází se pravidelně, minimálně 2x do roka.

Členové:
pedagogický pracovník – Mgr. Dagmar Václavková, zástupce zřizovatele – Petr Marek,

zástupce rodičů – Eva Jansová

Provozní zaměstnanci
Irena Mezeiová – školnice
Zdeněk Vais – topič
… něco málo z historie …
Vzdělanost v Chotusicích má hluboké kořeny v dějinách obce!
… a to i přes to, že se z jistotou neví, kam samý počátek školství v naší obci sahá. Převážně je spojováno se založením farní školy, avšak ani tento letopočet se nedá s jistotou určit.
Domníváme se ale, že tomu bylo mnohem dříve, jak v roce 1677, kdy jsou známy první písemné zmínky o Jiřím Kafkovi, který jako 16-ti letý v obci učiteloval a to od roku 1677 do roku 1716.

Současnost školy
Základní škola Chotusice je neúplnou základní školou s pěti ročníky I. stupně ve dvou sloučených třídách.
Školní budova, která v letošním roce oslavila své sedmdesáté výročí, je umístněna v samostatném oploceném areálu.

 

Okolí budovy má parkovou úpravu, která slouží  k relaxaci v době přestávek.
 1   2
3
K výuce tělesné výchovy slouží žákům prostorná..., 

 
... útulná … 

4   5

… a dostatečně vybavená tělocvična

Materiální vybavenost školy

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové tituly.

Obě třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi…

 Obě třídy jsou vybaveny novými interaktivními tabulemi....

6   7

 ... a novými počítači.

8

Technické podmínky školy

Škola je vybavena serverem, na který je připojen dostatečný počet počítačových stanic a tiskárny. Samozřejmostí je připojení všech PC stanic na internet. Při výuce hodin Informatiky jsou používány nové počítače.

Při hodinách výtvarné výchovy a výtvarného kroužku mají žáci možnost využívat učebnu v suterénu budovy k tomuto účelu uzpůsobenou...

 

Družina
9
  Mají – li rodiče zájem, mohou své dítě umístit do školní družiny, která je otevřena každý všední den ráno od 6:30 do 7:30 a po vyučování do 15 hodin.
10
 
Jídelna
Školní výdejna má kapacitu 40 jídel.
Obědy se dovážejí z kuchyně z mateřské školy, kde se jídlo připravuje. Ve škole se obědy vydávají a konzumují…

 11

12 

Budova školy
V roce2012 byly vymalovány a upraveny chodby v prvním a druhém patře...
13
V roce 2010 byly v suterénu vedle tělocvičny vybudovány sprchy.
14
V roce 2007 byla budova základní školy celkově zrekonstruována.
březen až květen – výměna střešní krytiny
 

červenec až srpen – rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, vnitřních odpadů
kompletní rekonstrukce sociálního zařízení – obklady, sanitární keramika a linolea

… ve dvou etapách proběhla výměna oken s protihlukovými skly

… následně se vymalovalo v celé škole…

září až listopad – rekonstrukce suterénu – pokládka nové dlažby v prostorách šatny…

... zřízení učebny pro výtvarnou výchovu…

… rekonstrukce chodeb …
… výměna dřevěného obložení v tělocvičně…
... v jarních měsících se ve spolupráci s dětmi ze ZŠ provedla parková úprava pozemku před budovou školy…

 

Zátiší školy 
Na úrovni je i estetický dojem z ostatních vkusně naaranžovaných prostorů školy.

Snažíme se o to, aby i v malé obci byla škola na dobré úrovni!!!
ZŠ a MŠ Chotusice a OÚ Chotusice