Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014

Období školního vyučování ve
školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2.9.2013.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 30.1.2014.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 27.6.2014.

Podzimní prázdniny připadnou na 29.-30.10.2013.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21.12.2013 a
skončí v neděli 5.1.2014.

Vyučování začne 6.1.2014.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31.1.2014.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 10.3. - 16.3.2014.

Velikonoční prázdniny připadnou na 17. - 18. 4.2014.

Hlavní prázdniny budou trvat od 28.6.2014 do 31.8.2014.

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1.9.2014.

 

Zájmové kroužky v základní škole  ve školním roce  2013/2014   

výtvarný – pod vedením Mgr. Dagmar Václavkové – 1 x za 14 dní

výuka na hudební nástroje – pod vedením Bc. Aleše Krincvaje, který externě dojíždí ze Základní umělecké školy v Čáslavi, hudební obor (klavír, klávesy, flétna, klarinet, hudební nauka) – 1 x týdně

střelecký – pod vedením Josefa Šebora – 1x týdně

sportovní – pod vedením Zdenky Ďuchové – 1x za 14 dní

anglický jazyk – pod vedením Mgr. Lenky Neumanové – 1 x týdně

keramický – pod vedením Pavla Šenkapouna – 1x týdně