Odchyt zajíců

Pomáhali jsme myslivcům
Jak se blížila sobota 17.1.2009, tak se děti ze ZŠ a MŠ Chotusice nemohly dočkat, kdy půjdou na odchyt zajíců.
Sobota se probudila do krásného mrazivého rána. Mráz nás štípal do tváře, ale to bylo právě to nejlepší počasí k odchytu zajíců.
Shromáždili jsme se před mysliveckou klubovnou, kde nás očekával pan Kroutil s traktorem, který nás měl přemístit na určené místo do nedalekých Druhanic.


 

Promrzlý trávník nesměle olízlo probouzející se sluníčko, ale mrzlo jen to praštilo! Mráz nám zalézal pod bundy, dětem to však vůbec nevadilo! Vnímaly krásu okolní krajiny, která byla zachumlána do sněhové peřiny. Celá okolní příroda byla krásně bílá...
Ze zateplené boudy, která byla pro nás stanovištěm a zároveň útočištěm před vlezlým mrazem, se bílý zapadlý svět zdá romantický...

... a pak přišla ta chvíle! Začali jsme být netrpěliví a plni očekávámí, co přinesou následující chvíle! Nejprve nás myslivci seznámili s postupem odchytu, zařadili nás do skupin a pak nebránilo nic tomu, abychom vyrazili vstříc novým dobrodružstvím!
 
Šli jsme v rozestupech ve velké řadě, křičeli jsme, kdo měl píšťalku, pískal, tleskali jsme... prostě jsme dělali vše, co se normálně v přírodě nedělá - rámus!! To vyplašilo chudáčky zajičky, kteří vyběhli ze svých úkrytů a začali pelášit po poli! To však neměli dělat! V cestě jim totiž stály připravené sítě, do kterých se zachytili...


... a myslivcům pak už nic nebránito tomu, aby chycené zajíce vymotali ze sítí a dali do připravených přepravních bedýnek ...

Celkem jsme "ulovili" 21 zajíců!!
Odměnou za velmi dobře odvedenou práci - rámus nám byl slibně vonící guláš z divočáka, který pro nás myslivci připravili zároveň s teplým čajem! 
Nic se však nevyrovná zážitkům, které se vryly hluboko do každého z nás...

Více snímků je pro Vás připraveno v kategorii "Fotogelerie - Základní a Mateřská škola - Odchyt zajíců_2009"