Tajuplné stopy ve sněhu

Zima a volně žijící zvířátka kolem nás
je společným ekoprojektem Školní družiny a Mateřské  školy Chotusice. 

Cílem tohoto projektu je formování jednání, chování, motivů a zájmů dětí. Dále pak vede k utváření kladných vlastností, představivosti, myšlení,  paměti a pozornosti, k rozvoji řeči a komunikativních schopností a vzájemné toleranci, k vytváření a upevňování dobrých vztahů v kolektivu.

Dětem bylo toto vše předkládámo formou předčítání z knih "Obrázky z přírody "a "Myslivcův rok" - Jan Vrba, prací s encyklopedií a s odbornými časopisy "Myslivost", výrobou dekoračních předmětů k výzdobě tříd,


 

výrobou dobrůtek pro drobnou zvěř,
 


 

poučením o nebezpečných vlivech na životní prostředí a pozorováním stavu životního prostředí s názornou vycházkou s odborným doprovodem, myslivcem p. Bubancem do přírody.
 

Děti pozorovaly stopy zvěře ve sněhu, zakrmovaly zvěř v krmelcích nashromážděnými dobrotami - mrkví, suchým chlebem, zrním, jablky, kaštany.

Všechny tyto dobroty zanesly děti do krmelce pro bažanty ...


a ke druhému krmelci pro srny a zajíce

Cestou ke krmelci p. Bubanec vyprávěl o zvěři v místní krajině, která se zde vyskytuje nejvíc - zajíci, bažanti, srny, chráněné koroptve. Upozornil děti na jejich chování v přírodě a jak mají zacházet s uhynulou zvěří. 

Vyhodnocení projektu
Slavnostní zakončení projektu proběhlo 27.1.2009 v zasedací místnosti OÚ Chotusice.
Byla zde připravena výstavka výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Chotusice k tomuto tématu.

Zakončení proběhlo za přítomnosti  p. Jozefa Bubance, starostky obce Bc. Ludmily Lehetové a ředitelky ZŠ a MŠ Chotusice Mgr. Marty Radlové. 

Toto setkání bylo formou besedy s p. Bubancem, který odpovídal na otázky dětí, probíhala volná diskuze k tomuto tématu.

Co se děti naučily:
básně a písně o ptáčcích a zvířátkách
pohybové hry
seznámily se s časopisem MYSLIVOST a s prací místního Mysliveckého sdružení
poučily se o zákonitostech a jak se mají chovat v přírodě
výstavou výtvarných prací presentovaly svoji práci

Vyhodnocení nejhezčích výtvarný prací:
David Vais za MŠ Chotusice
Lucie Kuřátková za ZŠ Chotusice

Zdena Ďuchová - patronka projektu, ve spolupráci s pí učitelkou Milenou Skalákovou
Zvláštní poděkování patří Mysliveckému sdružení Chotusice - Milan Louda a Jozef Bubanec

Zajíc a myslivec
Rychlé běhy, dlouhé uši,
zajíc polem uhání,
myslivcovi klobouk sluší,
číhá na něj pod strání.

A zas kousek pomaličku,
hop zajíčku, malou kličku!
A tři rychlé skoky k tomu,
 myslivec jde s prázdnou domů.

Více snímku je umístěno ve fotogalerii "Základní a Mateřská škola - Tajuplné stopy ve sněhu"