MŠ - Zahradní slavnost 15.6.2017

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Na školní zahradě se 15. června konala zahradní slavnost – pasování předškoláků a rozloučení s uplynulým školním rokem. Letos k nám do mateřské školky zavítala se svým hudebním pořadem pro děti INKA RYBÁŘOVÁ. Předškoláci byli pasováni na školáky, dostaly krásné šerpy, dárky a teď už se mohou těšit v září do školy. 
Poděkovali jsme rodičům, kteří se zúčastnili celoroční akce „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ a nějakým způsobem pomohli školce. V závěru odpoledne jsme si pochutnali na opečených špekáčcích, sladkostech a melounu. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili zahradní slavnosti. 

A kdo chce vidět naše budoucí školáky, ať si prohlédne tablo v potravinách naproti OBECNÍMU ÚŘADU.

Snímky naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2016/2017/MŠ/Zahradní slavnost