ZŠ - Školní akademie

Školní akademie

983

Ve čtvrtek 11. června se od 17 hodin konala školní akademie. Letos jsme využili nabídky uspořádat školní akademii v kinosále vojenské letecké základny. Toto prostředí bylo velmi krásně nazvučené a nasvícené. Program letošní akademie byl velmi pestrý. Paní ředitelka krátce uvedla školní akademii a zhodnotila uplynulý školní rok. Následovalo hraní dětí z MŠ na flétny. Hru na flétnu s dětmi nacvičila p. učitelka Skaláková. Po flétnách zahrál 5. ročník krátkou divadelní hru s názvem „Školednice aneb pětka se blíží." Představení s dětmi nacvičila p. učitelka Miřátská. Celým programem školní akademie nás provázela děvčata z pátého ročníku. Po divadelním přestavení oslavovala mateřská škola výročí Večerníčku. Letos slaví Večerníček 50. výročí. Všechny děti z mateřské školy byly převlečené za večerníčkové postavy a zatancovaly na úryvky hudby z Večerníčků. Celé představení s dětmi nacvičila p. učitelka Skaláková, p. učitelka Vobrubová a p. učitelka Koubková. Další část programu již měla na starost základní škola. Nejdříve celá škola zazpívala pohádkové písničky: „Dělání, dělání", „Mléčný bar" a „Buchet je spousta".  Písničky s dětmi nacvičila p. učitelka Václavková a p. učitelka Miřátská, na klavír děti doprovodil p. učitel Krincvaj. Následovalo
pásmo jarních básní. Básničky zarecitovaly Štěpánka Kratochvílová, Klára Melcrová a Elena Raisnerová. Po básničkách zatančil sportovní kroužek na písničku „Made in Italy". Vystoupení s dětmi nacvičila p. učitelka Ďuchová. Další hudební části byla hra na flétnu. Slyšeli jsme menuet pro dvě flétny. Na flétny nám zahrály Vanda Štrůblová a Zuzana Mojžíšová, menuet s děvčaty nacvičil p. učitel Krincvaj. Po flétnách jsme viděli hudebně pohybový kroužek s představením „Levandulata letem světem". Vystoupení s dětmi nacvičila p. učitelka Roubíčková. Po cestování světem zazpívaly děti z 3., 4. a 5. ročníku anglické písně. Tyto písně s dětmi nacvičila p. učitelka Neumanová. V závěru našeho programu jsme cestovali časem. Nejdříve jsme se přenesli do pravěku a starověku. Tato období nacvičila p. učitelka Václavková. Poté jsme byli ve středověku, 20. století a na závěr i v současnosti. Tato období nacvičila p. učitelka Miřátská. Současnost
byla rozloučením našich dětí z pátého ročníku. Akademie dopadla na výbornou, velmi se nám líbilo prostředí i atmosféra. Podle ohlasů byla letošní akademie velmi zdařilá.

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2014/2015/ZŠ/Školní akademie

ZŠ - Dětský den

Dětský den

973

V pátek 29. května se ve škole konal Dětský den. Jako minulé roky i letošní rok k nám do školy na návštěvu zavítala celá mateřská škola. Děti ze základní školy pro děti připravily sportoviště. Celé dopoledne jsme všichni sportovali, opékali buřty a hráli si. Zavítala k nám zástupkyně z Českého svazu žen paní Loudová a všem dětem popřála krásný svátek a rozdala balíčky. Na závěr dopoledne nám zatančil hudebně pohybový kroužek taneček s názvem „Levandulata letem světem". Celý den bylo krásné počasí, hezky jsme si Dětský den užili.

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2014/2015/ZŠ/Dětský den

ZŠ - Školní výlet

Školní výlet – IQ Park + Ještěd

914

Ve čtvrtek 28. května jela celá naše škola na školní výlet. Letošní rok jsme vyrazili do Liberce do IQ Parku a lanovkou na Ještěd. Již od rána nám krásně svítilo sluníčko. Před desátou hodinou jsme dorazili do Liberce do IQ Parku. Zde jsou 4 patra velkých sálů, které jsme postupně procházeli. V každém patře jsme mohli vyzkoušet mnoho experimentů, přírodních zákonů, exponátů. Velmi se nám líbilo zrcadlové bludiště, vodní hrátky, rotující válec, fakírovo lože, pokus s Van de Graaffovým generátorem a mnoho dalšího. Několik z nás se stalo hlavními postavami dopolední experimentální show. Venku před budovou se nám ještě za pomoci našeho pana řidiče podařilo zvednout osobní auto. V odpoledních hodinách jsme se vypravili na Ještěd. Na vrchol a zpět jsme jeli lanovkou. Z Ještědu je překrásný výhled do dalekého okolí. Pod Ještědem jsme si ještě nakoupili suvenýry a po třetí hodině odpolední jsme již vyrazili z výletu domů. Do Chotusic jsme přijeli kolem páté hodiny a mohli jsme zanotovat „Sláva, nazdar, výletu, nezmokli jsme, už jsme tu..."

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2014/2015/ZŠ/Školní výlet

MŠ - Zahradní akce

Zahradní slavnost

P1150407

Zahradní slavnost je dětmi i rodiči velmi vítaná a všichni se na ni moc těšíme. Nejprve jsme se rozloučili s našima předškolákama, které jsme slavnostně pasovali na školáky a předávali je paní učitelkám ze ZŠ. Pak jsme ošerpovali rodiče „PRÍMA RODIČ ČTE DĚTEM", kterým jsme poděkovali za účast v projektu Celé Česko čte dětem. Následoval hudební pořad BUBNOVÁNÍ V KRUHU. Dva skvělí hudebníci přivezli rozmanitou škálu bubínků a bubnů a děti i rodiče si mohli vyzkoušet, jak se na tyto nástroje hraje. Všichni se skvěle bavili. A závěrem jsme si pochutnávali na dobrůtkách, které pro nás připravily naše maminky.

Přejeme všem krásné prázdniny, hodně sluníčka a pohody zaměstnanci MŠ.

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2014/2015/MŠ/Zahradní slavnost

MŠ - Akademie

Akademie

P1060889

Večerníček slaví 50 let. Kdo víc by měl slavit s Večerníčkem než naši nejmenší – děti. V průběhu školního roku jsme si četli a hráli s pohádkovými postavičkami z Večerníčků. Tancovali jsme a cvičili podle Večerníčkových písniček a některé postavičky jsme si i vytvářeli malováním, stříháním, skládáním a lepením. A pak už jsme vše jen spojili v krásné hudební pásmo, které si děti opravdu zamilovaly. Samozřejmě, že s přípravami byla spousta starostí – nahrávání hudby, šití kostýmů, příprava rekvizit, ale konečné vystoupení dětí v Letištním klubu Chotusice bylo rodiči i veřejností velmi pěkně hodnoceno.

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2014/2015/MŠ/Akademie