RODINNÁ SOUTĚŽ - VÁNOČNÍ KAPŘÍK

RODINNÁ SOUTĚŽ - VÁNOČNÍ KAPŘÍK
S radostí můžeme ukončit vyhlášení vánoční soutěže pro děti a rodinu se zjištěním, že se zapojila většina dětí a rodičů. Snad rodiče pochopili smysl této akce – že se dají prožít Vánoce i jinak než ve shonu a v množství dárků. A jakými krásnými vánočními kapříky jsme si vyzdobili školku se můžete podívat na fotografiích.

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/MŠ/Kapříci

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem
Čtením pohádek nám některé naše maminky a děti s paní učitelkou Miřátskou ze ZŠ zpestřily předvánoční čas.
Děti ze ZŠ se do školky rády vracejí. Pozorují proměny ve školce, rády si alespoň chvilku pohrají s dětmi a zavzpomínají si s paní učitelkou na hezké chvilky ve školce. Menší děti je při četbě poslouchají a pozorují jaké pokroky dělají při čtení. I ony se brzy budou ve škole učit číst.
Ve třídě mladších dětí, Kuřátek, maminky po domluvě s paní učitelkou volí při četbě kratší a jednodušší texty. S dětmi si vypráví a hrají. Ve třídě starších dětí vybíraly texty pohádek a příběhů paní učitelky. Maminky pohádku přečetly a paní učitelky ji dále s dětmi rozpracovaly do tématu. Jednalo se většinou o adventní příběhy. Maminky se rády podívaly na dopolední blok činností ve školce. A viděly smysluplnost tohoto projektu.
Plakáty na další čtení už jsou rozvěšené v šatnách. Tak rodiče neváhejte (také by se mohli zapojit tatínkové, dědečkové a babičky) a přijďte mezi nás.

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/MŠ/Celé Česko čte dětem

Mikuláš

MIKULÁŠ
Na svátek Mikuláše jsme se připravovali celý týden – zdobili jsme školku postavičkami čerta, Mikuláše a anděla. Andílky jsme vyráběli ze špalíčků. Zbytek špalíků jsme využili k pohybové dramatizaci BROUČEK a k přeskakování překážek. Čerty jsme vyráběli z papíru (mačkání)
a dokreslováním postavy a z papírových sáčků. Mikuláše jsme tvořili všichni společně. A pak jsme se dočkali příchodu Mikuláše a čerta do školky. Nejprve nás navštívil Mikuláš
a přinesl nám krásné balíčky s dobrotami a pak přijel s divadlem ČERT HUBERT, který chtěl v pohádce potrestat loupežníka. Ale loupežník se pomocí dětí napravil a vše dobře dopadlo.

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/MŠ/Mikuláš

Vánoční jarmark

VÁNOČNÍ JARMARK
Děti a paní učitelky se opět hned po příjezdu Martina na bílém koni začaly připravovat na jarmark. Vyráběli jsme adventní věnečky z kůry a přírodnin, ozdobné dlaždice, voňavé ozdobičky z jablečné drtě a skořice, voňavé a léčivé pytlíky s levandulí, závěsné andělíčky a také zdravou šípkovou marmeládu, kterou jsme vyrobili ve školce ze šípku natrhaných společně s rodiči.
Perníkové ozdoby na jarmark napekla maminka Lilianky Krtičkové – moc děkujeme. I když počasí nám letos opravdu nepřálo, přišlo se na nás podívat hodně lidí – udělali nám velkou radost. Dětem zářila očička a těšily se ze zájmu o naše výrobky. Když se setmělo, rozsvítila paní starostka stromeček a první svíčku na adventním věnci.
Společně s dětmi ze ZŠ jsme zazpívali zimní a vánoční písničky.
Druhý den jsme penízky z jarmarku dali do obálky a i s obrázky hraček na školní zahradu (odrážedla, koloběžky) poslali Ježíškovi.

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/MŠ/Jarmark

Podzim ve školce a Martinské slavnosti

Podzim ve školce
Se sovičkou jsme se zaletěli podívat do zahrádek k lidem, jak se připravují na zimu – sklizeň ovoce, zeleniny – zpracování, uskladnění → téma: OVOCE x ZELENINA.
Další téma nám přivezl VLÁČEK PODZIMNÍČEK – PODZIMNÍ PLODY (kaštany, žaludy, trnky, šípek, jeřabiny).
Sovička nás seznámila i s Houbovým mužíčkem, který nás čtením příběhů z knihy Houbový mužíček seznámil s druhy houbiček, jejich zbarvením, tvarem i jestli jsou houbičky jedlé x nejedlé (jedovaté). A jak jsme s nim krásně tvořili houbičky a zpívali písničky o houbách – Hádaly se houby, Šel náš táta na houby.
A pak už se začal podzim oblékat do podzimních barev. Denně sledujeme proměny počasí, barvení a opadávání listí, které využíváme ke hrám a tvoření.

MARTINSKÉ SLAVNOSTI
společné prožité odpoledne s rodiči.
Nejprve jsme si z dýní vydlabali krásná dýňová strašidýlka a lucerničky, které jsme na školní zahradě rozmístili. I Martin na bílém koni se přijel podívat na krásně rozsvícenou zahradu a lampiónky dětí. Slíbil dětem, že se bude snažit v nebi opravit ledničku na sněhové vločky a brzy jim nějaké pošle. Děti mu zazpívaly písničku Už Martin na bílém koni a posvítily Martinovi na cestu ke kostelíčku, kam ho doprovodily. Martin je obdaroval perníkovými podkovičkami, které si děti předem napekly a daly za okno, aby jim je Martin pocukroval bílým sněhem. A opravdu byly celé bílé a dobré. Vždyť jich Martin rozdal celý koš. A pak se nám ztratil za kostelíčkem. Snad nám opravdu alespoň na Vánoce pár vloček pošle.
Jsme rádi, že se celá akce líbila nejenom dětem, ale i rodičům a že se k nám přidává i ostatní veřejnost nejenom z naší vesnice.
Děkujeme panu Hrdému za zajištění Martina i bílého koníka.
Bez něho by to už ani nebylo ono. Také děkujeme našim hasičům za pomoc při zajišťování bezpečnosti při celé akci.

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/MŠ/Ovoce a zeleniny, Houbičky, Plody, Podzim a Martin