MŠ - Poděkování

PODEKOVANI

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (PODEKOVANI.jpg)PODEKOVANI.jpg103 kB

MŠ - únor 2016

ÚNOR V KUŘÁTKÁCH
Na začátku února si Kuřátka povídala o Masopustu. Děti byly seznámeny se zvyky a tradicemi, naučily se hrát pohybovou hru Maso – pust a také vyráběly krásné karnevalové šašky, kdy trénovaly trhání krepového papíru, jeho lepení a následné dokreslování obličeje klaunovi. Během týdne jsme zavítali k našim kamarádům ze Žabiček, kde jsme si společně užili karneval. Oblékli jsme si krásné masky a tancovali v nich při veselých písničkách. Druhý den jsme se zúčastnili masopustního průvodu, který se konal po naší vesnici, kde jsme zpívali naučenou píseň, a společně jsme se radovaly s místními obyvateli.
Po jarních prázdninách jsme se seznámili s dalším tématem – „rodina“. Víme, že je pro nás velmi důležitá a že maminku, tatínka a ostatní členy naší rodiny máme moc rádi. Také jsme pro naše rodiny postavili z kostek domečky a následně z toho vznikla krásná malá vesnička. Naučili jsme se básničku: „Co ta očka vidí“ a také říkanku: „Rodina“. Zkoušeli jsme také sestavovat rozstříhané obrázky rodiny.
V posledním týdnu naše týdenní téma znělo: „ Kdo všechno je u nás v MŠ“. S paní učitelkou jsme si prošli celou naší školku, dostali jsme se i tam, kam se jen tak nepodíváme. Zašli jsme se podívat do kuchyně, kde jsme viděli naše paní kuchařky a také nám paní učitelka ukázala uklízecí místnost, kterou k práci potřebuje naše paní školnice. Také jsme přiřazovali náčiní, které potřebují k práci naši zaměstnanci ve školce. Na procházkách jsme si již všimli, že rostou sněženky. Každý jsme si jednu sněženku vyrobili z barevného papíru, který jsme stříhali a následně ho lepili na papír a dokreslovali jsme fixami stonek a listy.
Na konci února jsme poprvé zavítali do čáslavského divadla, do kterého jsme se moc těšili. Udělali jsme si krásný výlet autobusem a shlédli jsme pohádku: „Sůl nad zlato“. Pozorně jsme ji poslouchali a druhý den jsme panu králi vyrobili záhon plný fialek – vystřihování tenké látky, lepení na tuhý papír. Výlet do Čáslavi jsme si moc užili a už se těšíme až opět znovu pojedeme!

 

ÚNOR V ŽABIČKÁCH
V úvodu měsíce jsme si povídali o Masopustu. Vyzdobili jsme si třídu balonky, třásněmi a klauny. Každý si vyrobil šaškovskou čepici a šaška. Udělali jsme si společně s Kuřátky karneval. Tancovali jsme, udělali jsme si přehlídku kostýmů a vyhlásili nejhezčí masky. Pekli jsme také preclíky, které jsme vázali na proutky a vyráběli létečka pro hospodyňky. Ve středu 3. 2. jsme šli společně s kamarády ze základní školy na MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ. Všem, kteří nám otevřeli, zatančili si s medvědem a pohostili nás, moc děkujeme! Týden masek a kostýmů jsme si moc užili. Nechyběl nám ani maškarní slalomový běh, ze kterého si někteří z nás odnesli ocenění.
Po návratu z jarních prázdnin jsme začali volat jaro a první jarní kytičku- SNĚŽENKU. Přečetli jsme si pohádku o Sněžence, naučili jsme se několik jarních písniček. Ve výtvarných chvilkách jsme tvořili jarní sluníčka, SNĚŽENKY, SEDMIKRÁSKY, BLEDULKY, TULIPÁNY A KOČIČKY. Vykreslovali jsme obrázky s jarní tématikou. Seli jsme semínka řeřichy a každý se poté o svůj květináč staral. Také jsme navštívili společně s Kuřátky a školáky divadlo v Čáslavi, kde jsme viděli pohádku Sůl nad zlato. Tato pohádka nás dovedla do dalšího tématu, kterému se budeme věnovat v měsíci březnu (Březen-měsíc knihy).

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/MŠ/Únor ve školce

MŠ - Leden ve školce

CO JSME DĚLALI CELÝ LEDEN – KUŘÁTKA

V prvním lednovém týdnu se Kuřátka seznamovala se zimou a s Třemi krály. Malovali jsme sněhuláky, které jsme pak společně venku stavěli, naučili jsme se krásnou básničku: „Chumelí se, chumelí“ a zjistili jsme, kdo jsou Tři králové.
V druhém týdnu nás ve školce navštívil pan myslivec. Ukázal nám spousty obrázků se zvířátky, které žijí v lese, a dozvěděli jsme se, jak jim v zimě můžeme pomáhat s obživou. Proto jsme také vyrobili pro ptáčky krmítko a namalovali jsme si lesní zvířata - zajíčky a srnce.
Následující týden jsme se seznámili s dalším povoláním - co dělá kuchař a pekař. Teď už víme, kdo nám vaří dobré obídky ve školce a dokonce jsme si na kuchaře také zahráli. Ukázali jsme si vařečku a hrnec, učili jsme se správně míchat a poté jsme to zkoušeli na velkém papíru s pastelkami - procvičovali jsme si grafomotorické cviky.
Na závěr měsíce k nám do školky opět přišla návštěva – pan hasič. Ukázal nám, jaké náčiní potřebuje ke své práci, dokonce jsme si vyzkoušeli chůzi po hadici. Také jsme se dozvěděli, že sekají led na rybníce. S paní učitelkou jsme ty zamrzlé rybníky namalovali a pak jsme si vyzkoušeli i vyrábět hadice z hmoty. Paní učitelka pro nás měla připravené spousty krásných obrázků, které jsme měli vystavené ve třídě na tabuli.

 

LEDEN V ŽABIČKÁCH
V lednu v naší třídě probíhala praxe studentky SOŠPg z Čáslavi.
V prvním týdnu jsme se věnovali tématu ,,NA NOVÝ ROK, O SLEPIČÍ KROK“. Vyprávěli jsme si o zážitcích z Vánoc, hráli hry na Mrazíka, na mráz, na barevné dny, na dny v týdnu. Naučili jsme se básničku Leden, společně jsme na koberci sestavovali hodiny (číselná řada, pojmy ráno, poledne, večer, den, noc), četli jsme si pohádku Jak Křemílek a Vochomůrka měli hodiny s jednou ručičkou. Každý si vytvořil své vlastní hodiny s přáním do nového roku.
Ve druhém týdnu jsme si povídali o zvířátkách v zimě. Téma bylo motivováno pohádkou Mrazíci a zvířátka, proto ve výtvarné části modrý mrazík maloval okna. Také nás navštívil pan Bubanec (myslivec), který nám vyprávěl o volně žijících zvířátkách. Dětem se návštěva líbila, proto si myslivce i nakreslily. Naučili jsme se ukolébavku pro medvídka, kterého probudila zvířátka ze zimního spánku. V závěru týdne jsme zdramatizovali pohádku Zvířátka v zimě.
Třetí týden byl věnován tématu zdraví. Četli jsme si pohádku O protivné chřipce, naučili jsme se básničku Bacil, zahráli jsme si hry na bacily, přijelo k nám divadélko Koloběžka s pohádkou RODINKA PALEČKOVIC, ANEB JAK VYZRÁT NA BACILY, zdramatizovali jsme pohádky Chřipka a Červená Karkulka léčí babičku. Ve výtvarné části jsme čarovali s barvou a bavlnkou a rozfoukávali barevnou tuš (bacily). Také jsme měli před zápisem do 1. třídy, proto jsme navštívili společně základní školu.
V posledním týdnu tohoto měsíce jsme si povídali o zimních sportech. Hráli jsme hru- vločkovaná, při ranním cvičení jsme si hráli na lyžaře (cvičení s tyčkami), četli jsme si pohádku O lyžování a velkých kouzlech pavoučka poutníčka (z knihy Ferdy Mravence). Ve výtvarné části jsme vytvářeli lyžaře, povídali jsme si o sportech, o správném vybavení (oblečení, ochranné pomůcky). Zdramatizovali jsme si pohádku Jak Vochomůrka vynalezl sněhovou kouli. Na závěr týdne jsme se rozloučili s praxí.

 Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/MŠ/Leden ve školce

ZŠ - Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se zapojila do mezinárodního česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Celý projekt řídila knihovna v Bratislavě a byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Byli jsme přiřazeni stejně velké škole ve vesnici Rudník v okrese Košice.

Vyrobili jsme „housenkové záložky“, napsali dopis a vše jsme odeslali na Slovensko.

Za několik dní i nám přišly záložky s dopisem a s drobnými dárky.
Záložky od našich kamarádů jsme si rozebrali, zbyly i na paní učitelky.

Naše škola byla v celkovém hodnocení celého projektu zařazena mezi čestné hosty z České republiky na prvním stranu!

Projekt se nám líbil, s našimi slovenskými kamarády jsme stále v kontaktu.

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/ZŠ/Záložka do knihy

Vánoce

Jak si užíváme předvánoční čas
Už koncem listopadu jsme začali s dětmi vyrábět dárečky, vánoční přáníčka a zdobit vánočně školku. Kromě tvůrčí práce jsme si s dětmi povídali o vánočních zvycích a tradicích a o narození Ježíška. Navštívili jsme vyzdobený kostelíček a těšili jsme se na vánoční besídku.
A jak jsme si těšení na Ježiška užívali si můžete prohlédnout z fotodokumentace.
Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří přispěli dárky pro děti pod stromeček
- pan Jeřábek, který zakoupil nová nákladní auta na pískoviště;
- rodiče Mihucovi opět obohatili krásnými knížkami naší dětskou knihovnu;
- rodiče Vláškovi zakoupili nové hračky na písek.

PŘEJEME VŠEM
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
DO NOVÉHO ROKU 2016
DĚTI A ZAMĚSTNANCI
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/MŠ/Vánoce