Odchyt zajíců

Pomáhali jsme myslivcům
Jak se blížila sobota 17.1.2009, tak se děti ze ZŠ a MŠ Chotusice nemohly dočkat, kdy půjdou na odchyt zajíců.
Sobota se probudila do krásného mrazivého rána. Mráz nás štípal do tváře, ale to bylo právě to nejlepší počasí k odchytu zajíců.
Shromáždili jsme se před mysliveckou klubovnou, kde nás očekával pan Kroutil s traktorem, který nás měl přemístit na určené místo do nedalekých Druhanic.


 

Promrzlý trávník nesměle olízlo probouzející se sluníčko, ale mrzlo jen to praštilo! Mráz nám zalézal pod bundy, dětem to však vůbec nevadilo! Vnímaly krásu okolní krajiny, která byla zachumlána do sněhové peřiny. Celá okolní příroda byla krásně bílá...
Ze zateplené boudy, která byla pro nás stanovištěm a zároveň útočištěm před vlezlým mrazem, se bílý zapadlý svět zdá romantický...

... a pak přišla ta chvíle! Začali jsme být netrpěliví a plni očekávámí, co přinesou následující chvíle! Nejprve nás myslivci seznámili s postupem odchytu, zařadili nás do skupin a pak nebránilo nic tomu, abychom vyrazili vstříc novým dobrodružstvím!
 
Šli jsme v rozestupech ve velké řadě, křičeli jsme, kdo měl píšťalku, pískal, tleskali jsme... prostě jsme dělali vše, co se normálně v přírodě nedělá - rámus!! To vyplašilo chudáčky zajičky, kteří vyběhli ze svých úkrytů a začali pelášit po poli! To však neměli dělat! V cestě jim totiž stály připravené sítě, do kterých se zachytili...


... a myslivcům pak už nic nebránito tomu, aby chycené zajíce vymotali ze sítí a dali do připravených přepravních bedýnek ...

Celkem jsme "ulovili" 21 zajíců!!
Odměnou za velmi dobře odvedenou práci - rámus nám byl slibně vonící guláš z divočáka, který pro nás myslivci připravili zároveň s teplým čajem! 
Nic se však nevyrovná zážitkům, které se vryly hluboko do každého z nás...

Více snímků je pro Vás připraveno v kategorii "Fotogelerie - Základní a Mateřská škola - Odchyt zajíců_2009"

Tajuplné stopy ve sněhu

Zima a volně žijící zvířátka kolem nás
je společným ekoprojektem Školní družiny a Mateřské  školy Chotusice. 

Cílem tohoto projektu je formování jednání, chování, motivů a zájmů dětí. Dále pak vede k utváření kladných vlastností, představivosti, myšlení,  paměti a pozornosti, k rozvoji řeči a komunikativních schopností a vzájemné toleranci, k vytváření a upevňování dobrých vztahů v kolektivu.

Dětem bylo toto vše předkládámo formou předčítání z knih "Obrázky z přírody "a "Myslivcův rok" - Jan Vrba, prací s encyklopedií a s odbornými časopisy "Myslivost", výrobou dekoračních předmětů k výzdobě tříd,


 

výrobou dobrůtek pro drobnou zvěř,
 


 

poučením o nebezpečných vlivech na životní prostředí a pozorováním stavu životního prostředí s názornou vycházkou s odborným doprovodem, myslivcem p. Bubancem do přírody.
 

Děti pozorovaly stopy zvěře ve sněhu, zakrmovaly zvěř v krmelcích nashromážděnými dobrotami - mrkví, suchým chlebem, zrním, jablky, kaštany.

Všechny tyto dobroty zanesly děti do krmelce pro bažanty ...


a ke druhému krmelci pro srny a zajíce

Cestou ke krmelci p. Bubanec vyprávěl o zvěři v místní krajině, která se zde vyskytuje nejvíc - zajíci, bažanti, srny, chráněné koroptve. Upozornil děti na jejich chování v přírodě a jak mají zacházet s uhynulou zvěří. 

Vyhodnocení projektu
Slavnostní zakončení projektu proběhlo 27.1.2009 v zasedací místnosti OÚ Chotusice.
Byla zde připravena výstavka výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Chotusice k tomuto tématu.

Zakončení proběhlo za přítomnosti  p. Jozefa Bubance, starostky obce Bc. Ludmily Lehetové a ředitelky ZŠ a MŠ Chotusice Mgr. Marty Radlové. 

Toto setkání bylo formou besedy s p. Bubancem, který odpovídal na otázky dětí, probíhala volná diskuze k tomuto tématu.

Co se děti naučily:
básně a písně o ptáčcích a zvířátkách
pohybové hry
seznámily se s časopisem MYSLIVOST a s prací místního Mysliveckého sdružení
poučily se o zákonitostech a jak se mají chovat v přírodě
výstavou výtvarných prací presentovaly svoji práci

Vyhodnocení nejhezčích výtvarný prací:
David Vais za MŠ Chotusice
Lucie Kuřátková za ZŠ Chotusice

Zdena Ďuchová - patronka projektu, ve spolupráci s pí učitelkou Milenou Skalákovou
Zvláštní poděkování patří Mysliveckému sdružení Chotusice - Milan Louda a Jozef Bubanec

Zajíc a myslivec
Rychlé běhy, dlouhé uši,
zajíc polem uhání,
myslivcovi klobouk sluší,
číhá na něj pod strání.

A zas kousek pomaličku,
hop zajíčku, malou kličku!
A tři rychlé skoky k tomu,
 myslivec jde s prázdnou domů.

Více snímku je umístěno ve fotogalerii "Základní a Mateřská škola - Tajuplné stopy ve sněhu"