Drakiáda 2009

Základní a Mateřská škola Chotusice pořádaly 27.10.2009 v budově základní školy drakjádu, což je soutěž 
"O nejlepšího vyrobeného draka" za pomoci rodičů.Více snímku naleznete ve FOTOGALERII Drakiáda_2009.

Čertovská škola

Dne 3.12.2009 se již tradičně v budově základní školy pořádalo pro děti všech věkových kategorii odpoledne s Mikuláčem a čertem.

V odpoledních hodinách ke škole začaly proudit davy dětí i rodičů. Děti si v kostýmech čertíků přišly zasoutěžit a prověřit svoje dovednosti.
Soutěžily v hodu bramborou do koše, točení a házení polínkem, malování a zkoušely ohebnost svých těl. Děti měly možnost ochutnat i čertovské dobroty, které pro ně připravil Český svaz žen Chotusice.
Vyvrcholením příjemného odpoledne byl příchod Mikuláše a čertů. Mikuláš všem hodným dětem předal v tělocvičně dárky, které pro děti připravil OÚ Chotusice.
Občerstvení pro přítomné připravily ženy ze svazu českého ...
 
... děkujeme!!

Více snímků naleznete ve FOTOGALERII Základní a mateřská škola/Čertovská škola_2009.

Začátek nového školního roku

V úterý 1.9.2009 byl v naší škole zahájen nový školní rok 2009/2010.

Do lavic usedlo 22 žáků z toho 5 prvňáčků

zleva: Marie Polívková, Martin Roubíček, David Vais, Štěpán Žilka a Filip Marek

Novou tváří ve škole je i nová paní školnice pí Irenka Mezeiová


Více snímků naleznete ve FOTOGALERII Základní a Mateřská škola/Začátek školního roku 2009/2010.

Poslední školní den

26.6.2009 - pátek - proběhlo v Základní škole ukončení školního roku 2008 / 2009.
...  slovo pí. ředitelky Mgr. Marty Radlové...
Ještě než se rozejdeme na prázdniny, krátce si připomeneme, jaký ten školní rok ve škole byl.
Během roku jste navštěvovali  divadelní a filmová  představení v Čáslavi, nacvičovali jste kulturní programy na veřejná vystoupení – vystoupení pro důchodce, vítání občánků, vánoční besídka, školní akademie, dvakrát jste spolu s předškoláky byli na škole v přírodě ve Zbýšově.
Dále jsme ve škole měli estrádní pořad, cirkusové vystoupení, byli jste na exkurzi na letišti, plnili jste školní projekty – Vánoce, Zima Velikonoce, Zdravé zuby.
Na školním výletě jste byli na zámku Berchtold.
V průběhu roku jste se zúčastnili mnoha výtvarných a sportovních soutěží – např. Kinderiáda, McDonald’s Cup, Žehušický pohár .
Další akce: vycházky po regionu v rámci prvouky, přírodovědy a vlastivědy , beseda s Policií ČR, Masopust a další.
Na naší škole pracovaly 4  zájmové kroužky – střelecký kroužek, sportovní , výtvarný a kroužek anglického jazyka. Paní učitelkám i panu Šeborovi děkuji za jejich vedení.
Naše škola získala tento rok i několik ocenění:
ve sportovní soutěži Žehušický pohár získala 2. místo a ve výtvarné soutěži Tajemství  byly oceněny práce žáků 5. ročníku. 
Myslím si, že úspěchem je i přijetí 2 žáků 5. roč. na gymnázium.
 
Celkové hodnocení prospěchu:
V tomto školním roce chodilo do naší školy 22 žáků, z toho má  17 žáků vyznamenání. 
Odměníme ty, kteří měli po celý rok samé jedničky:
1. roč. – Jana Habánová, Lucie Kuřátková , Richard Budíček, Dominik Krtička
2. roč. – Daniel Lutr
3. roč. _ Lenka Mezeiová
4.roč. – 0
5.roč. – Matěj Schmidt  
 
Sběr papíru
Sbírali jste v letošním školním roce pouze do Vánoc. A tohle jsou ti nejlepší sběrači: 
3. místo – Daniel Lutr   -    192 kg
2. místo – Jaroslav Pirkl   - 210 kg
1. místo - Pavel Tuček -   261 kg  
 
Také jste pečlivě třídili odpad a nosili jste nápojové kartony
Nejlepší sběrači nápojových kartonů jsou : 
Daniel Lutr na   1. místě   - 5 850 bodů
Vojtěch Tuček na 2.místě - 3 003 bodů
Jaroslav Pirkl na 3. místě - 2 372 bodů
 
S polečně se žáky 5. ročníku s námi byla v letošním  naposled i pí. Věra Mezeiová - školnice, která odchází do důchodu.

Snímky k této akci naleznete ve fotogalerii Základní a Mateřská škola/Konec školního roku_2009.

Zahradní slavnost v MŠ

Mateřská škola pořádala 17.6.2009 pro své děti Zahradní slavnost.

Nejprve paní učitelky rozdaly diplomy za sportovní a jazykové výkony, poté probíhalo "pasování" předškoláků na školáky, tanec dětí a občerstvení.


Přítomni byli i rodiče.

Více snímků naleznete ve fotogalerii Základní a Mateřská škola/Zahradní slavnost v areálu MŠ_2009.