Masopust a hoblinkova dílnička

Masopustní průvod vyšel od mateřské školy.
V čele průvodu kráčela hudba, za ní v těsném závěsu následoval průvod tradičních staročeských masek. Mezi maskami byli například: vodníci, černokněžníci, šašci, víly, princezny, sněhuláci, čarodějnice.
Při každé zastávce u domu si zatančila hospodyně s medvědem.
Průvod se setkal s velkým ohlasem.


Do fotogalerie ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÁ ŠKOLA byly umístěny nové snímky z akce v MŠ 
Masopust_2010

MŠ_Hoblinkova dílnička_2010

Zápis do MŠ Chotusice

Zápis dětí do MŠ Chotusice
23.3.2010 - 9.4.2010
vice viz příloha

Školka a její téma v roce 2009/2010

Hlavní téma pro školní rok 2009/2010
  
Zelená – PŘÍRODA – pohoda, regenerace, relaxace / dítě a svět /
zákonitosti přírody
působení přírody na člověka, vliv člověka na přírodu
činnosti venku, v lese, hry s přírodninami
vnést kousek přírody do školky
ekoprojekt Struktura lesa - ekosystém – Muzeum českého venkova Kačina
ekoprojekt Lesní schovávačky a pelíšky - spolupráce se studenty České zemědělské univerzity, obor lesnictví, v Praze
ekoprojekt Stopy ve sněhu – spolupráce s Mysliveckým sdružením Chotusice
vzdělávací program o zpracování dřeva – Hoblinkova dílnička Ing. arch. Cejhonové
 
Poznat, že člověk je nedílnou součástí přírody, podle toho, jak se budeme k přírodě chovat, bude se příroda chovat k nám – BÝT ZODPOVĚDNÝ
 

Školka a něco navíc

Zdravé pískání s flétničkou
Vede : M. Skaláková
Cíl: použití zobcové flétny jako pomůcky při léčbě s různými nemocemi dýchání, přátelství s hudbou – zahrát melodii – říkadla, písničky
 
Seznamování s anglickým jazykem
Vede: Z. Ďuchová 
Cíl: seznamování s anglickým jazykem pomocí obrázků, her, písniček, tanečků.
 
Plavání
odb. vedení : Plavecký bazén Kutná Hora
 
Keramika
odb. vedení : pan Šenkapoun – Keramická dílna Chotusice
ped. vedení : M. Skaláková
Cíl : rozvíjet výtvarné myšlení, uvažování o vztahu mezi funkcí, tvarem a dekorem. Uvědomit si osobní i výtvarnou hodnotu zdánlivě všedních předmětů, které člověk ve svém životě užívá a bez kterých by se těžko obešel. Do přiměřené míry podporovat čistotu a dokonalost výtvarného provedení

Akce v MŠ na rok 2010

Akce pro děti a rodiče
 
Leden:        návštěva předškoláků v ZŠ
                   projekt Stopy ve sněhu ve spolupráci se ZŠ, rodiči a Mysliveckým
sdružením Chotusice
                   divadlo Čáslav spojeno s návštěvou Městské knihovny v Čáslavi
 
Únor:         Masopust – společně se ZŠ
Návštěva skřítka Hoblinky (hoblinková dílnička Ing. arch. Cejhonové) – vzdělávací program o zpracování dřeva
 
Březen:       Les ožívá – výlet do obory Žleby
 
Duben:       Jak se plete pomlázka – velikonoční odpoledne s rodiči – pletení pomlázky, zdobení – soutěž „O nejhezčí pomlázku“
                   pásmo básní a říkadel
 
Květen:      Maminkám – veselé odpoledne věnované maminkám k svátku – děti a tatínkové soutěží – ceny pro maminky, maminky příprava pohoštění
 
Červen :     Atletické závody (místní a krajské kolo)
Akademie
Den dětí – společné zábavné dopoledne s dětmi ze ZŠ
                   výlet – Prales Horní Bradlo
                   rozloučení s předškoláky – Zahradní slavnost