Vánoční čas ve školce 2016

VANOCNI CAS VE SKOLCE 2016

MŠ - Říjen 2016

KUŘÁTKA – ŘÍJEN
První týden se téma nazývalo: „Ovoce – zdravé mlsání“ – povídání u magnetické tabule, co nás čeká v tomto týdnu (prohlížení obrázků, říkáme si názvy ovoce – vytleskáváme slova, počítáme do 3, poznáváme základní barvy a přiřazujeme plody ke stromům). Učili jsme se báseň:“Malý červíček“, píseň: „Měla babka“ – hra na tělo. Velké děti vystřihovaly předkreslené ovoce, trhaly barevný papír a poté to do ovoce lepily. Malé děti houbičkou vyťupávají ovoce. Grafomotorické cvičení – malování jablíčka (uvolnění zápěstí), dokreslujeme stopku a bubáka. Ochutnáváme ovoce – jaké je – sladké, hořké, kyselé? Co jablíčko skrývá uvnitř. Ranní cvičení s obručemi – podle pí. učitelky.
Druhý týden si děti s paní učitelkou povídaly o zelenině. Nejprve jsme se ale v pondělí podívali do Čáslavi do divadla na představení „Pipi dlouhá punčocha“. PH: „Cukroví a vitamíny“. Pozorování druhů zeleniny na magnetické tabuli, určujeme, co patří do zeleniny. Malujeme mrkev – malování temperami, vyťupávání. Hry s bramborami – sázíme brambory, sbíráme brambory.
Třetí týden navazoval na předchozí dva týdny, kdy si děti povídaly o ovoci a zelenině – proč je důležité ji jíst apod. Toto všechno jsme si zopakovaly i tento týden. Hráli jsme hru „Na bacily“. Povídali jsme si u magnetické tabule, na co si musíme dávat pozor – co bychom měli jíst a co ne. Co škodí našemu zdraví, našim zoubkům. V pondělí do školky k nám přijela Vanda a Standa- „Přijede k nám návštěva“. S dětmi jsme si na koberci postavily opičí dráhu – skákaly jsme přes překážky, běhaly, skákaly snožmo, po jedné noze. Hra: „Hlava, ramena“. Skládaly jsme lidské tělo z papíru na koberci – hlava, krk, tělo, ruce, nohy. Poté jsme skládaly lidské tělo na papír, dle předlohy. Četli jsme si pohádku: „Jak pejska bolel zoubek“. Vykreslujeme stále omalovánky „Holčička“ – dbáme na to, aby děti nepřetahovaly, věděly, jak správně vybarvovat omalovánku, správné držení pastelky, rozvoj pozornosti a soustředěnosti při práci.
Ve čtvrtek k nám do školky přijeli kouzelníci – dětem se představení moc líbilo. Dokonce si sami také začarovaly. 
Poslední říjnový týden se nazýval: „Zvířátka se připravují na zimu“. Posezení u magnetické tabule – jaké ptáčci odlétají do teplých krajin? Vystřihování, lepení vlašťovek na drát. Písnička: „Vlašťovičko, leť“, „Starý medvěd vzdychá“. Hra „Na veverku“ – děti si schovají oříšek a veverka ho musí najít podle hmatu.

 

ŘÍJEN V ŽABIČKÁCH
V úvodu měsíce jsme si povídali o ptáčcích, kteří odlétají do teplých krajin. Přečetli jsme si pohádku VLAŠTOVIČKA ELLA, kde jsme si řekli, kam a proč ptáčci odlétají, jací ptáčci odlétají (obrázky). Naučili jsme se básničku PTAČČI a písničku VLAŠTOVIČKO, LEŤ!. Na koberci jsme si pomocí vlny udělali dráty, na které jsme skládaly z knoflíků vlaštovičky. Naučili jsme se nové hry ,,Na ptáčky“ a ,,Kde jste ptáčci, v zimě?“. V pohádce ZACHRÁNĚNÉ SLUNÍČKO jsme si charakterizovali podzimní počasí. Sluníčko si nakreslili zapouštěním barev a fixem dodělali vlaštovičky na drátech. Vyrazili jsme na výlet do Pardubic do Ekocentra Paleta- Lesní kouzla. Výlet se nám moc líbil.
Další týden jsme hned v pondělí jeli do divadla na pohádku Pipi dlouhá punčocha. Zbytek týdne jsme věnovaly tématu ovoce. U magnetické tabule jsme si jednotlivé druhy ovoce pojmenovaly a roztřídili. Poté jsme si na koberci udělali ovocnou zahradu z kostek a z nanošeného ovoce. V pohybových chvilkách jsme si zahráli hry v týmech a pohybovou hru ,,Vitamínek uzdravuje!“. Zopakovali jsme si několik písniček k tématu (Měla babka, Foukej, foukej!, Pod naším okýnkem..).
Ve výtvarné části jsme si společnými silami udělali ovocný strom, na který jsme nalepili vystřižené a vykreslené jablíčka, vytrhávali jsme papír, tvarovali ho do kuliček a opět lepili na vystřižená jablíčka. Zkoušeli jsme pokus s tuší, který se nám bohužel moc nepodařil. Na závěr týdne k nám přišli školáci a přečetli nám pohádku O Punťovi a maminka Nikolky, která přečetla pohádku Nemocná jabloňka (zapojení do projektu CČČD). Z tohoto týdne také umíme básničku Vitamíny. Největším zážitkem však byl ovocný tác, na kterém byly všechny druhy ovoce a každý mohl ochutnat podle vlastní volby a chutě. V rámci projektu CČČD přišla přečíst pohádku maminka Nelinky a maminka Tadeáška a Sárinky.
V tématu ovoce jsme pokračovali i následující týden, jen jsme ještě přidali zeleninu. V pohádce JAK ČARODĚJKA AMÁLKA NAŠLA ZTRACENÉ KOUZLO, jsme se seznámili s druhy zeleniny, zdůraznili jsme si důležitost vitamínů a určili jsme si ovoce, které roste na našich zahrádkách. Zahráli jsme si na zajíce, kteří si hrají s hlávkou zelí, naučili jsme se novou pohybovou hru ,,Mísa plná vitamínů“. Nakreslili jsme si již zmíněnou pohádku (jabloň, jablíčka, košík, Amálka, Toník). Společnou prací jsme si udělali pečený čaj, který byl kouzlem čarodějnice Amálky (krájení ovoce, čištění šípků, míchání, plnění do sklenic). Tento léčivý pečený čaj budeme prodávat na vánočním jarmarku. V závěru týdne k nám přijel kouzelník. Na toto vystoupení se přišly podívat i děti ze základní školy.
V posledním týdnu jsme přivítali podzim. Děti měly za úkol nasbírat krásně zbarvené listy, které jsme nalepili na strom (kresba temperovými barvami). Začali jsme si povídat o sv. Martinovi a učit se písničku o něm. V tomto týdnu nám pohádku v rámci projektu CČČD přišla přečíst maminka Lilianky. Moc děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám přišly pomoci tvořit na vánoční trhy.

 

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2016/2017/MŠ/Říjen

MŠ - září 2016

KUŘÁTKA – ZÁŘÍ
Po letních prázdninách jsme se opět s dětmi sešly v mateřské škole. Zavítala k nám nová malá kuřátka, která se musela adaptovat a zvyknout si na nové prostředí. V prvním zářijovém týdnu jsme měli téma: „Kdo k nám přišel do školky?“. V ranním kruhu se děti navzájem představovaly, říkaly si svá jména a seznamovaly se s denním režimem v mateřské škole. Během ranního cvičení děti poznávaly podle zvukového signálu, zda mají jít nebo běžet. Hráli jsme pohybovou hru: „Na znamení“. Dbali jsme na to, aby nové děti poznaly svou značku, nebály se říct, když něco potřebovaly a snažily jsme se je zapojit do činností.
„Skřítci se seznamují s novými kamarády“ - ve druhém týdnu jsme děti seznámily s tématem školního roku – „Skřítkové Šťovíček a Rybízek“. Prohlíželi jsme si knihu o skřítcích, ukázali jsme si, kde skřítkové bydlí, a řekli jsme si, že tu s námi budou celý rok. Tvořili jsme „Sluníčko přátelství“, kde děti místo paprsků obtiskávaly své ručičky. Učily se píseň: „Sluníčko, sluníčko“.
Třetí týden byl zaměřen na slušné chování – nejen ve třídě mezi dětmi, k paní učitelkám, ale taky ke kamarádům ze Žabiček a ostatním dětem či lidem. V pondělí 19.9. k nám přijelo Divadlo „Pod Čepicí“ s představením – „Evelínko, nauč se pozdravit“. Naše první divadlo všechny děti skvěle zvládly. V týdnu jsme se seznámili s pravidly ve třídě – jak se máme chovat při hrách, u jídla, měli bychom umět hezky poprosit a poděkovat, ale také jak se máme chovat ke svým kamarádům ve třídě – umět je požádat o hračku, dbáme na hezké chování mezi nimi. Malujeme kamaráda – předkreslenou hlavu děti vybarvují oranžovou vodovkou a malují krk. Pastelkami děti malují kamarádovi oči, nos, pusu a lepí z vlny kamarádovi či kamarádce vlasy. Celý týden se učíme ranní pozdrav: „Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Ruce máme na tleskání a nožičky na dupání, dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.“
V posledním týdnu jsme se celá školka vypravila na výlet do Lozic na kozí farmu. Děti zde viděly kozy i kůzlátka, dokonce jsme je mohly i nakrmit suchým chlebem a pohladit si je. Na konci jsme se učily, jak správně podojit kozu a odvážlivci si to mohli i vyzkoušet. Z nadojeného mléka jsme si potom vyrobili vlastní sýr – ricottu, který jsme ochutnaly a móóc nám chutnal.

 

ŽÁŘÍ V ŽABIČKÁCH
V prvních dnech jsme se vítali, představovali a seznámili jsme se s novými motivačními postavičkami, které jsme si přivezli loňský rok ze školy v přírodě- s Rybízkem a Šťovíčkem. O skřítcích jsme se naučili básničku. Skřítkům jsme podle pohádky udělali domeček (kamennou hůrku), kterou jsme poté nakreslili. Když měli skřítci domov, zjistili jsme, kde bydlí kamarádi ve třídě (pavučina domova).
V tomto tématu jsme pokračovali i další týden. Ve výtvarné chvilce jsme si udělali pavučinu přátelství (každý kreslil svého kamaráda ve třídě, nakreslili jsme si značky a vystřihli pro kamaráda srdíčko. Hráli jsme hry, ve kterých museli děti pracovat v týmech, důvěřovat jeden druhému a podporovat se ve výkonech. Připomínali jsme si pravidla společného soužití a naučili se o nich básničku.
Přijelo k nám také DIVADLO POD ČEPICÍ s pohádkou- Evelínko, nauč se pozdravit! (kdo, koho, kdy a jak správně pozdravit, jak se představit, podávání ruky). Pohádka pro děti byla přínosem a zopakováním již naučených pravidel slušného chování. Poslušnost a správné chování jsme rozebrali ještě v pohádce O Bradáčkovi, kterou jsme si nejen přečetli, nakreslili, ale i zahráli. Naučili jsme se ještě písničku Cesta do školičky, která se k pohádce také hodila.
V posledním týdnu jsme zahájili projekt Cesta sýry-> stravování a stolování. Cílem projektu bylo odhalit tajemství ruční výroby sýra. Vyzkoušet a ukázat si, jak se z mléka vyrábí sýr, tvaroh či máslo. Užít si bezprostřední a bezpečný kontakt se zvířaty při jejich krmení. Vyzkoušet si vlastnoruční dojení koz, navštívit sýrárnu a zázračně přeměnit mléko v měkký tvarohový sýr a ochutnat jej. V oblasti stravování a stolování se naučit pravidla u stolu (příprava na stole, správné chování u stolu, jaké potraviny jíst můžeme a naopak. První naše kroky vedli na usedlost v Lozicích, kde jsme si vyzkoušeli- krmení a hlazení koziček, dojili jsme a poté společnými silami udělali sýr, který každý z nás ochutnal. Ve školce jsme si další dny opakovali získané poznatky a ve výtvarné části vystřihli kapku mléka a znázornili její složení. Navštívila nás dvojice Vanda a Standa s interaktivním pořadem- Přijede k nám návštěva- na téma bezpečnost a hygiena při stravování. Děti si s dvojicí zopakovaly základní pravidla hygieny a bezpečnosti při jídle (mytí rukou před jídlem, mytí ovoce a zeleniny před konzumací, nejíme jídlo spadlé na zem, nejíme jídlo zkažené, plesnivé a shnilé. V programu byl dále zmíněn zdravý životní styl a důležitost pohybu. Veškeré získané poznatky jsme opakovali při čtení z knížky Dědečku, vyprávěj!. V projektu budeme dále pokračovat v lednu, až k nám znovu přijede DIVADLO POD ČEPICÍ s pohádkou- Stolování.

 

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2016/2017/MŠ/Září

MŠ - Žabičky v měsících duben - červen

DUBEN V ŽABIČKÁCH
V úvodu měsíce jsme se věnovali tématu Jaro na polích a zahradách, zasadili jsme si semínka hrášku a každý se o svůj květináč musel pečlivě starat. V pracovním listu jsme si zopakovali časovou posloupnost- Jak roste semínko. Naučili jsme se básničku- Než jablíčko ochutnáme. Ve výtvarné části jsme si udělali prostorovou mrkvičku a sázení brambor na poli.
Dalším důležitým tématem, byla dopravní výchova, kterou jsme udělali formou projektu (Hola, děti, hola, připravte si kola!). Cílem tohoto projektu byla podpora zdravého sportování dětí, bezpečnost provozu a ochrana zdraví při jízdě na kole a hodnoty fair-play během sportování. V rámci projektu jsme uspořádali závody na odrážedlech a kolech, jeli jsme na dopravní hřiště do Kolína, naučili jsme se několik dopravních značek a dopravních prostředků, které jsme si nakreslili.
Hned po ukončení dvoutýdenního tématu dopravní výchovy jsme začali vytvářet dárečky pro maminky na Den matek. Nakreslili jsme maminkám obraz tulipánů ve váze, z filců vystříhali kytičky a z makoviček vyrobili maminky. Naučili jsme se taky džbánkový taneček a několik básniček s tématikou pro maminky. Těsně před vystoupením pro maminky jsme pekli cukroví (linecké), z nepečeného těsta vyvalovali kuličky. Besídka se podařila a maminky tleskaly. 
KVĚTEN V ŽABIČKÁCH
Hned po besídce pro maminky jsme někteří z nás odjeli na školku v přírodě do Zbraslavic. Celý týden jsme hledali dva kamarády (Rybízku a Šťovíčka) a truhlu s pokladem. Prozkoumávali jsme okolní les, byli na výletě ve Zbraslavicích (posílali jsme pohledy), šli jsme po stopách mravenců (vytvářeli mraveniště, naučili jsme se písničku Mravenci, našli jsme i opravdové mraveniště), také po stopách zajíců (to jsme šli na louku, kde jsme viděli několik zajíců, sbírali jsme luční květiny a vytvářeli paletky) a nakonec po stopách veverky, která nám poslala mapu, kde najdeme poklad. Splnili jsme 8 úkolů a po splnění našli vytoužené skřítky s truhlou plnou překvapení. Všechny děti odjížděly domů plný zážitků. ;)
Po příjezdu ze školky v přírodě jsme hned v pondělí jeli společně se školáky do divadla do Čáslavi na pohádku Tři přadleny a najeli jsme na téma Domácí zvířata- mláďata. Na koberci jsme si vyrobili vlastní farmu se zvířátky, postavili jsme jim obydlí, stáje..., zahráli jsme si hry převážně na sluchové rozvíjení- Zvířátko, promluv!, Ozvěna. Poté si každý vybral jedno zvířátko a to nakreslil a vznikla nám na nástěnce další farma. Na zahradní slavnost jsme pozvali zábavný program Vandu a Standu a krásně jsme se rozloučili s budoucími školáky.
Hned další pondělí přijelo divadlo Koloběžka s NÁMOŘNICKOU POHÁDKOU. Měli jsme týden VODY. Hráli jsme si na námořníky, udělali jsme si námořnická trička, přečetli jsme si z dětské bible- ARCHA NEOMOVA. Nakreslili jsme si potopu a vykreslili omalovánku archy. Poprvé jsme vyrazili na plavání do Kutné Hory.
ČERVEN V ŽABIČKÁCH
V předešlém tématu jsme pokračovali a letem světem jsme projeli všechny kontinenty. Řekli jsme rozdíly u nás a v cizině. Vybarvili jsme několik omalovánek- Běloch a černoch, Indian. Udělali jsme si pandu- vytrhávání papíru, detaily-prstové barvy. Opět jsme byli na plavání v Kutné Hoře a v pátek
3. 6. jsme si užili krásné dopoledne společně s kamarády ze základní školy a oslavili jsme MDD. Děkujeme za balíčky se sladkostmi od svazu žen.
Po návratu z ciziny jsme hned v pondělí jeli na školní výlet do Slatiňan na Kočičí hrádek. Výlet se nám moc vydařil, počasí nám přálo. Pohráli jsme si v lese na hrádku, poté na dřevěných konících, následovala procházka krásně rozkvetlým parkem, kde jsme si udělali obědový piknik a náš výlet jsme zakončili u koníků. Následující dny jsme si o výletě povídali, kreslili zážitky a znovu jeli na plavání.
Už nás čekají jen plány na prázdniny, budeme se chlubit, kam kdo pojede (prarodiče, tety, tábory, dovolené s rodiči, moře) a těsně před koncem školního roku pojedeme do Čáslavi na DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, kde úplně zakončíme náš dubnový projekt Holá, děti, holá, připravte si kola.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJÍ DĚTI A ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/MŠ/Duben - Červen

MŠ - Kuřátka v měsících duben - červen

DUBEN V KUŘÁTKÁCH
„Co nás budí krásným zpěvem?“
Takto znělo téma v prvním dubnovém týdnu, kde si děti povídaly o ptáčkách, kteří se vrací zpět z teplých krajin. Povídali si u magnetické tabule, kde měli spousty obrázků, prohlíželi si knihy o ptáčkách. Vystřihovali tělo ptáčka z novin, které poté umístili na strom. Zazněla také motivační pohádka: „O MALÉM VRABEČKOVI“. Také jsme vzbudili našeho ježka po zimním spánku s říkankou – „TIŠE DĚTI JEŽEK SPÍ“. Naučili jsme se báseň: „VRABEČCI“ a píseň „ČÍŽEČKU, ČÍŽEČKU“. A ke konci týdne jsme také udělali vlaštovčí hnízdo, kdy jsme mačkali kousky novin a lepili je na čtvrtku.
„Bezpečně na silnici“
Druhý týden jsme se seznamovali s dopravními prostředky – kolo, koloběžka, auto, autobus. Ukázali jsme si odstrkovadlo a koloběžku na kterých jsme se také trochu po třídě projeli. Zahráli jsme si pohybovou hru: „Auta – stop“, „Na auta“ a „Semafor“. A naučili jsme se píseň: „TŮ, TŮ, TŮ AUTO UŽ JE TU.“ Seznámili jsme se s tím, co je to vlastně semafor. Poté jsme ho malovali – grafomotorické cviky na uvolnění zápěstí a opakování naučených barev. V knihách jsme poté vyhledávali dopravní prostředky, které známe a pojmenovali jsme je.
Skládali jsme a lepili na barevný papír KOLOBĚŽKU a poté jsme domalovali pomocí pastelek sluníčko, travičku, kytičky. Dále jsme si procvičili skládání puzzlí – kdo správně složí první dopravní prostředek a správně ho pojmenuje. Ke konci týdne jsme si zopakovali naučené poznatky a skládali jsme semafor z kostek do barevných obručí – červené, žluté a zelené kostky.
„Naše bezpečná cesta do školky“
Povídání nad knihou: „Modrý a žlutý vláček“. U magnetické tabule jsme se seznámili s dalšími dopravními prostředky – tramvaj, trolejbus, metro, vlak apod. Naučili jsme se říkadlo: „MANDOLÍNA“ a „AUTO“. Zahráli jsme si pohybové hry „ABCD“ a námětové hry: „NA AUTOBUS“ a „NA DOPRAVU.“ Také jsme jeli na výlet do Kolína na dopravní hřiště, kde jsme si vyzkoušeli jízdu na motokárách a odrážedlech. Seznámili jsme se s dopravními značkami a semaforem. Celá dubnová akce vyvrcholila závody na odrážedlech a kolech s názvem: „HOLA DĚTI HOLA, PŘIPRAVTE SI KOLA!“.
„Čarodějnice“
V posledním dubnovém týdnu jsme si povídali o čarodějnicích. Četli jsme pohádku „O Perníkové chaloupce“ – o té jsme si také potom povídali. Naučili jsme se báseň: „O čarodějnici“. Přišli k nám opět číst naše maminky – maminka Honzíka, Jiříka a pan Švancara. Pastelkami jsme malovali čarodějnice, vyráběli jsme černé kočky, které jsme vystřihovali, lepili a domalovávali pastelkami. Starší děti dělaly pracovní listy, kdy musely dodělat pavučinu a na závěr tam dokreslit pavouka. Vyvrcholení celého týdne byl ČARODĚJNICKÝ REJ na třídě v kostýmech. Děti plnily různé úkoly a na konci jsme uspořádali diskotéku a módní přehlídku v kostýmech.

KVĚTEN V KUŘÁTKÁCH
„Naše maminka“
První květnový týden patřil našim milým, krásným maminkám. Děti malovaly své maminky, zdobily jim vlasy květinou (práce s pastelkami, stříhání, lepení). Seznámili se s pohádkou: „JEHLIČKA“. Také jsme si povídaly o svých maminkách – jak se stará o rodinu, jaká maminka je. Na besídku pro maminky jsme připravili spousty dobrého občerstvení, které maminky jistě mile uvítaly.
„Škola v přírodě“
V druhém květnovém týdnu jsme byli na škole v přírodě ve Zbraslavicích, kde jsme si užívali krásnou přírodu a plnili jsme úkoly v Cestě za pokladem, který jsme ke konci týdne úspěšně našli, a čekalo nás v truhle velmi milé překvapení.
„Co se děje v trávě“
Na začátku týdne jsme vyrazili do čáslavského divadla na pohádku: „TŘI PŘADLENY“. Byl to nás poslední výlet v tomto školním roce do divadla. V tomto týdnu jsme se seznámili s broučky, přečetli jsme si pohádku o „Ferdovi Mravencovi“ a cvičili jsme podle říkadel „Brouček“ a „Bouřka“. Také jsme postavili mraveniště pro mravence a ťupali jsme předkreslené tvary broučků. Na nástěnce nám poté vznikla krásná jarní travička s broučky. 19. května se u nás ve školce konala ZAHRADNÍ SLAVNOST. Zde jsme se rozloučili s budoucími školáky a byl pro všechny děti připravený zábavný program pod vedením Vandy a Standy.
„Domácí zvířátka“
V posledním květnovém týdnu jsme si povídali o zvířátkách, které můžeme chovat doma na dvorečku. U magnetické tabule jsme se seznámili s názvy zvířátek a jejich mláďat. Vyráběli jsme kočičky a slepičky. Učili jsme se píseň: „KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL“. A básničku o kočičce „MICINCE“. Dále jsme si říkali další písně, které známe se zvířecí tématikou – „SKÁKAL PES“, „KOČKA LEZE DÍROU“, „JÁ MÁM KONĚ“ - pracovali jsme s orffovými nástroji a hráli na tělo – vytleskávali, dupali, pleskali.
ČERVEN V KUŘÁTKÁCH
„Slavíme Den dětí“
Na začátku června mají všechny děti po celém světě svátek. Proto si také děti s paní učitelkou o tomto svátku povídaly. Zjistili, že na světě žije spoustu dětí, kteří mohou vypadat jinak než my. Tento krásný svátek jsme také oslavili po boku našich starších kamarádů ze základní školy.
Za námi je také školní výlet. Jeli jsme na Kočičí hrádek u Slatiňan. Děti si to moc užily. V posledních pár týdnech si s dětmi budeme povídat o zvířátkách v zoologické zahradě a budeme se těšit na prázdniny, na které se nemůžeme dočkat!

Více snímků naleznete v kategorii Fologalerie/Základní a mateřská škola/Školní rok 2015/2016/MŠ/Duben - Červen