Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,
kterou se vydává Požární řád obce

viz. příloha