Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotusice

viz. příloha

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (VYHLASKA_1 2015.pdf)VYHLASKA_1 2015.pdf369 kB