Obecně závazná vyhláška 3/2013

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2013

viz. příloha